بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن ميخواي چند تا بچه داشته باشي؟ ميگه 5 تا. ميگن چرا 6 تا نه؟  ميگه آخه تو اخبار گفتن ازهر 6 تا بچه يكيش چينيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چند هفته بوده هر روز پشت سر هم می رفته از داروخونه قرص سوسک کش می خریده. یه روز دکتره ازش می پرسه تو چرا اینقدر قرص سوسک کش می خری؟ غضنفر می گه: آخه من هرچی اینا رو پرت می کنم نمیخوره به سوسکها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چهار تا قالب صابون م يخوره كه به مرز خود كفايي ( خود كف آيي ) برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاش درد میگیره، قرص مسكن میگذاره تو جورابش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو می ره نهضت سوادآموزی ازش می پرسن حالا می تونی گوسفنداتو بشماری؟ میگه ها میتونم بهش می گن چطوری؟ می گه اول پاهاشونو می شمارم بعد تقسیم بر چهار می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر مي‌پرسن: بلدي پيانو بزني؟! ميگه: نه. ولي يه داداش دارم... اونم نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عقب عقب راه ميرفته، ازش ميپرسند: چرا اينجوري راه ميري؟ ميگه: آخه بچه ها ميگن از پشت شبيه آلن دلوني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو برق گرفت مُرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فازمتر سر قبرش فاتحه میخوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره خواستگاري،پدر مادر دختره ميگن دختر ما ميخواد درس بخونه  غضنفر ميگه خوب من ميرم دو ساعت ديگه ميام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه یارو به یه حیف نون مي گه شما چرا اخلاقتون مثل سگه؟ مگه شما با سگ نسبت داريد؟ حیف نون شاكي ميشه مي گه؟ نه خير... اصلاً هم ما با سگ نسبت ندارنيم... اين سگه كه با نسبت دارنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سره سفره عقد عروس بله نمی گفته. داماد یكم فكر میكنه و با صدای بلند می گه: عمو زنجیر باف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخه میفته تو آب زنگ می زنه فرار میكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطون زنگ میزنه به خدا می گه من بنده ی صالحت هستم خدا می گه مزاحم نشو شمارت افتاده شناختمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سیب زمینی شوهرش میمیره .بند نمیندازه میشه کیوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یتیم خونه میزنه روز اول جلسه اولیا مربیان میزاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه به مخابرات میگه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه میشه لطف كنید از اون طرف یه کم بكشیدش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن ميخواي چند تا بچه داشته باشي؟ ميگه 5 تا. ميگن چرا 6 تا نه؟  ميگه آخه تو اخبار گفتن ازهر 6 تا بچه يكيش چينيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چند هفته بوده هر روز پشت سر هم می رفته از داروخونه قرص سوسک کش می خریده. یه روز دکتره ازش می پرسه تو چرا اینقدر قرص سوسک کش می خری؟ غضنفر می گه: آخه من هرچی اینا رو پرت می کنم نمیخوره به سوسکها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چهار تا قالب صابون م يخوره كه به مرز خود كفايي ( خود كف آيي ) برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاش درد میگیره، قرص مسكن میگذاره تو جورابش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو می ره نهضت سوادآموزی ازش می پرسن حالا می تونی گوسفنداتو بشماری؟ میگه ها میتونم بهش می گن چطوری؟ می گه اول پاهاشونو می شمارم بعد تقسیم بر چهار می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر مي‌پرسن: بلدي پيانو بزني؟! ميگه: نه. ولي يه داداش دارم... اونم نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عقب عقب راه ميرفته، ازش ميپرسند: چرا اينجوري راه ميري؟ ميگه: آخه بچه ها ميگن از پشت شبيه آلن دلوني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو برق گرفت مُرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فازمتر سر قبرش فاتحه میخوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره خواستگاري،پدر مادر دختره ميگن دختر ما ميخواد درس بخونه  غضنفر ميگه خوب من ميرم دو ساعت ديگه ميام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه یارو به یه حیف نون مي گه شما چرا اخلاقتون مثل سگه؟ مگه شما با سگ نسبت داريد؟ حیف نون شاكي ميشه مي گه؟ نه خير... اصلاً هم ما با سگ نسبت ندارنيم... اين سگه كه با نسبت دارنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سره سفره عقد عروس بله نمی گفته. داماد یكم فكر میكنه و با صدای بلند می گه: عمو زنجیر باف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخه میفته تو آب زنگ می زنه فرار میكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطون زنگ میزنه به خدا می گه من بنده ی صالحت هستم خدا می گه مزاحم نشو شمارت افتاده شناختمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سیب زمینی شوهرش میمیره .بند نمیندازه میشه کیوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یتیم خونه میزنه روز اول جلسه اولیا مربیان میزاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه به مخابرات میگه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه میشه لطف كنید از اون طرف یه کم بكشیدش