بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن یه موجود نام ببر ، میگه يخ ... ، میگن آخه یخ که موجود محسوب نمیشه ، میگه چرا من خودم صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون عينكش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشمش، سرش گیج میره میخوره زمین هوا ميره ، نمیدونی تا کجا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از 2 تا اصفهانی میپرسن وقتی میرید مهمونی چقدر غذا میخورید ؟  اولی میگه انقدر میخورم که وقت امدن خونه از دیوار محکم میگیرم میام  دومی میگه من انقدر میخورم که وقت اومدن منو تو فورغون میارن خونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مريض: آقاي دكتر! همه اش فكر مي كنم كه گاو شده ام. دكتر: از كي چنين احساسي داري؟ مريض: از وقتي كه گوساله بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی از یک چوپان می پرسند : این همه چوپانی کردی رو اخلاقت تاثیر نگذاشته؟ می گه:نع...نع..نع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو نمی تونم توی خونه بشینم . وقتی بیرونم فقط به فکر اینم که زود بیام و وجودتو از نزدیک حس کنم . با تو من خیلی راحتم ...ای شلوار کردی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدا: آقا، بي زحمت دو هزار تومان بده به من ناهار بخورم. عابر: برو بابا! من خودم هنوز ناهار نخورده ام.  گدا: عيب ندارد، پس چهار هزار تومان بده، ناهار مهمان من باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر ، چهره به چهره، رو به رو  پا به فرار می نهم ، کوچه به کوچه ، کو به کو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه معتاداشته سيگار می کشيده ميگه:ای بابايه ژمين لرژه هم نمياد خاکستر سيگارمونو بريژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنِ غضنفر دو قلو ميزاد،غضنفر ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،به يارو ميگه:حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بعد از دعوا و جر و بحث با خانمش: اگه بخاطر یارانه ها نبود تا الان میکشتمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگى واحد: واحدها نه از بین می روند نه پاس می شوند بلکه از ترمى به ترم دیگر منتقل می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسم به پسرش ميگه: پسرم هيچ مي دوني ناپلئون وقتي به سن تو بود، شاگرد اول کلاسش بود؟... پسر به پدر جواب داد: پدر جان هيچ مي دوني که ناپلئون وقتي به سن تو بود، امپراتور بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجائي؟ همدم شبهام ! هرشب باهام تو رختخوابي و به پاهام چسبيدي، هروقت ميرم بيرون، دلم برات تنگ ميشه، با تو خيلي راحتم؛ كجائي پيژامه من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آقایی می ره هارد بخره می گه هارد ۳۲۰ می خوام. غضنفر هارد ۱۶۰ واسش میاره. آقاهه می گه: گفتم ۳۲۰. غضنفر می گه ناراحت نشو، جنسش خوبه جا باز می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن تا حالا گول خوردی؟ میگه آدم که گول نمی خوره! گول آدمو می خوره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن یه موجود نام ببر ، میگه يخ ... ، میگن آخه یخ که موجود محسوب نمیشه ، میگه چرا من خودم صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون عينكش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشمش، سرش گیج میره میخوره زمین هوا ميره ، نمیدونی تا کجا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از 2 تا اصفهانی میپرسن وقتی میرید مهمونی چقدر غذا میخورید ؟  اولی میگه انقدر میخورم که وقت امدن خونه از دیوار محکم میگیرم میام  دومی میگه من انقدر میخورم که وقت اومدن منو تو فورغون میارن خونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مريض: آقاي دكتر! همه اش فكر مي كنم كه گاو شده ام. دكتر: از كي چنين احساسي داري؟ مريض: از وقتي كه گوساله بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی از یک چوپان می پرسند : این همه چوپانی کردی رو اخلاقت تاثیر نگذاشته؟ می گه:نع...نع..نع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو نمی تونم توی خونه بشینم . وقتی بیرونم فقط به فکر اینم که زود بیام و وجودتو از نزدیک حس کنم . با تو من خیلی راحتم ...ای شلوار کردی ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدا: آقا، بي زحمت دو هزار تومان بده به من ناهار بخورم. عابر: برو بابا! من خودم هنوز ناهار نخورده ام.  گدا: عيب ندارد، پس چهار هزار تومان بده، ناهار مهمان من باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر ، چهره به چهره، رو به رو  پا به فرار می نهم ، کوچه به کوچه ، کو به کو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه معتاداشته سيگار می کشيده ميگه:ای بابايه ژمين لرژه هم نمياد خاکستر سيگارمونو بريژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنِ غضنفر دو قلو ميزاد،غضنفر ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،به يارو ميگه:حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بعد از دعوا و جر و بحث با خانمش: اگه بخاطر یارانه ها نبود تا الان میکشتمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگى واحد: واحدها نه از بین می روند نه پاس می شوند بلکه از ترمى به ترم دیگر منتقل می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسم به پسرش ميگه: پسرم هيچ مي دوني ناپلئون وقتي به سن تو بود، شاگرد اول کلاسش بود؟... پسر به پدر جواب داد: پدر جان هيچ مي دوني که ناپلئون وقتي به سن تو بود، امپراتور بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجائي؟ همدم شبهام ! هرشب باهام تو رختخوابي و به پاهام چسبيدي، هروقت ميرم بيرون، دلم برات تنگ ميشه، با تو خيلي راحتم؛ كجائي پيژامه من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آقایی می ره هارد بخره می گه هارد ۳۲۰ می خوام. غضنفر هارد ۱۶۰ واسش میاره. آقاهه می گه: گفتم ۳۲۰. غضنفر می گه ناراحت نشو، جنسش خوبه جا باز می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن تا حالا گول خوردی؟ میگه آدم که گول نمی خوره! گول آدمو می خوره