بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکتاتور کیست !؟  بچه ای است ۲ ساله که ۲۰ نفر مجبورند به خاطر اون کارتون نگاه کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در خوابیدن روی طرف خنک بالش هست در خوابیدن روی طرف گرمش نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فری خوشحال باهواپیما میره تهران به رفیقش میگه: اگه میدونستم اینقدر راه نزدیکه با ماشین خودم میومدیم!!!!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرزن غضنفرخرش میمیره اهالی میگن برای مسخره بازی بریم بهش تسلیت بگیم پدرزن غضنفر دو دستی میزنه تو سر غضنفر میگه ای بی بته ببین خرم چقدر فامیل داره تو چی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلی از یکی میپرسه اونور خیابون کدوم وره ؟ میگه خوب معلومه اونوره !  قلی میگه آخه من اونور بودم، چند دقیقه پیش یه پدر سگ گفته اینوره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر داشتن يه ماشين رو حول ميدادن بهشون مي گن چرا داريد حولش ميديد ميگن : آخه پنچره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوگل: من صاحب همه چیم . ویکی پدیا: من همه چیو می‌دونم . فیسبوک: من همرو میشناسم . اینترنت: من نباشم شما ها هیچین . برق: زر اضافی نزنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کادوی زشت و به دردنخوری دور انداخته نمیشود فقط ازخانه ای به خانه ای دیگر و از شخصی به شخصی دیگر منتقل میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمه سر کلاس میگه هرکی خنگه از سر جاش پاشه یکی از شاگرد ها از جاش پا میشه میگه آقا به خدا ما خنگ نیستیم پا شدیم شما تنها نمونی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت به دلم موند یه بار یه جنس ایرانی رو از جایی که نوشته \"از اینجا باز کنید\" بتونم باز کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون آرپیجی رو بر عکس گذاشته بوده روی شونش. شلیک می کنه، بر می گرده می بینه همه ی خودی ها مُردن!  می گه ببین خودی ها رو که این جوری کرده با دشمن چه کار کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره دکتر: هروقت پی پی میکنم پی پیم رشته رشته هست دکتر:لطفأ هنگام پی پی کردن زیر پیراهن توریت رابالا بکش!‏


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو وصیعت میکنه سنگ قبرمو با اب و صابون بشورید میپرسن برای چی؟ مگه هرکی رد شد بخوره زمین بخندم روحم شاد بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواست يك زير دريايي رو غرق كنه ميره در ميزنه فرار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ازدواج جمیله و ادیسون میدونی چی میشه !؟ (رقص نور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تراکتور مخره بلد نیست خاموشش کنه میبندتش به درخت!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکتاتور کیست !؟  بچه ای است ۲ ساله که ۲۰ نفر مجبورند به خاطر اون کارتون نگاه کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در خوابیدن روی طرف خنک بالش هست در خوابیدن روی طرف گرمش نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فری خوشحال باهواپیما میره تهران به رفیقش میگه: اگه میدونستم اینقدر راه نزدیکه با ماشین خودم میومدیم!!!!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرزن غضنفرخرش میمیره اهالی میگن برای مسخره بازی بریم بهش تسلیت بگیم پدرزن غضنفر دو دستی میزنه تو سر غضنفر میگه ای بی بته ببین خرم چقدر فامیل داره تو چی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلی از یکی میپرسه اونور خیابون کدوم وره ؟ میگه خوب معلومه اونوره !  قلی میگه آخه من اونور بودم، چند دقیقه پیش یه پدر سگ گفته اینوره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر داشتن يه ماشين رو حول ميدادن بهشون مي گن چرا داريد حولش ميديد ميگن : آخه پنچره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوگل: من صاحب همه چیم . ویکی پدیا: من همه چیو می‌دونم . فیسبوک: من همرو میشناسم . اینترنت: من نباشم شما ها هیچین . برق: زر اضافی نزنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کادوی زشت و به دردنخوری دور انداخته نمیشود فقط ازخانه ای به خانه ای دیگر و از شخصی به شخصی دیگر منتقل میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمه سر کلاس میگه هرکی خنگه از سر جاش پاشه یکی از شاگرد ها از جاش پا میشه میگه آقا به خدا ما خنگ نیستیم پا شدیم شما تنها نمونی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت به دلم موند یه بار یه جنس ایرانی رو از جایی که نوشته \"از اینجا باز کنید\" بتونم باز کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون آرپیجی رو بر عکس گذاشته بوده روی شونش. شلیک می کنه، بر می گرده می بینه همه ی خودی ها مُردن!  می گه ببین خودی ها رو که این جوری کرده با دشمن چه کار کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره دکتر: هروقت پی پی میکنم پی پیم رشته رشته هست دکتر:لطفأ هنگام پی پی کردن زیر پیراهن توریت رابالا بکش!‏


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو وصیعت میکنه سنگ قبرمو با اب و صابون بشورید میپرسن برای چی؟ مگه هرکی رد شد بخوره زمین بخندم روحم شاد بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواست يك زير دريايي رو غرق كنه ميره در ميزنه فرار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ازدواج جمیله و ادیسون میدونی چی میشه !؟ (رقص نور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تراکتور مخره بلد نیست خاموشش کنه میبندتش به درخت!!