بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنگ زد فلسطين:  - الو فلسطين  -بله  -پس غلط میکنید ميگيد اشغاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز از عربه میپرسن پنکه چند بخشه میگه نمیدونم پرو پخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر یه دستش تو دست نامزدش بوده و با دست دیگه رانندگی می کرده پلیسه می بینتش می گه آقا دو دستی بگیر . غضنفر میگه خب چه جوری رانندگی کنم؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رستوران می زنه ، واسه تبلیغ جلو درش می نویسه : هزار تومن بده مثل خر بخور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم تنبل یه کار بگو  هزار پند و اندرز گوش کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو فیلسوف میشه میگه : اگرخدا روبروی ما باشد و ما را به راه راست هدایت كند انسان باز هم گمراه میشود ،چون سمت راست خدا سمت چپ ما میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسا‌یی که معتقدن اونی که رفته خودش بر میگرده ، نود و نه‌ در صد کفتر بازن!! مگه کفتره جلده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست عشقم مست شوقم مست دوست مست معشوقی که عالم مست اوست مستی من مستیه انگور نیست مست دوستم مستیه انگور چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي به زنش ميگه 4تاحيوان وحشي بگو كه با خ شروع شده باشه  زن ميگه: 1خودت 2خواهرت 3خيرنديده مادرت 4خدابيامرز پدرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی منو پریشون کرده :  واسه چی جعبه پیتزا مربع شکله ؟ بازش میکنی خود پیتزا دایره شکله ؟ بعد مثلثی میخوری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه لامپه میره تو سرزمینِ گلابیا ادعای پیغمبری میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرات مدل ایرانی‌:  ۱-درشو باز کردن و فوت کردن.  ۲-زدن(مثل تو سر تلوزیون زدن).  ۳-کامل باز کردن و دوباره بستن.  ۴-محکم تکون دادن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میخواسته مزاحم تلفنی بشه ، سر هر ساعت میره دم کیوسک های تلفن عمومی ؛ در اونارو می زنه و در میره..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات بهروز خالی بند با خدا: خدایا گناهان مرا فقط تو دیدی توأم شتر دیدی ندیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجتماع حیف نون اینا:  1 نفر باشند آواز میخوانند 2 نفر باشند کشتی میگیرند 3 نفر باشند تریاک میکشند 4 نفر باشند آبرو ریزی میکنند 5 نفر باشند خون به پا میکنند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنگ زد فلسطين:  - الو فلسطين  -بله  -پس غلط میکنید ميگيد اشغاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز از عربه میپرسن پنکه چند بخشه میگه نمیدونم پرو پخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر یه دستش تو دست نامزدش بوده و با دست دیگه رانندگی می کرده پلیسه می بینتش می گه آقا دو دستی بگیر . غضنفر میگه خب چه جوری رانندگی کنم؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رستوران می زنه ، واسه تبلیغ جلو درش می نویسه : هزار تومن بده مثل خر بخور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم تنبل یه کار بگو  هزار پند و اندرز گوش کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو فیلسوف میشه میگه : اگرخدا روبروی ما باشد و ما را به راه راست هدایت كند انسان باز هم گمراه میشود ،چون سمت راست خدا سمت چپ ما میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسا‌یی که معتقدن اونی که رفته خودش بر میگرده ، نود و نه‌ در صد کفتر بازن!! مگه کفتره جلده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست عشقم مست شوقم مست دوست مست معشوقی که عالم مست اوست مستی من مستیه انگور نیست مست دوستم مستیه انگور چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي به زنش ميگه 4تاحيوان وحشي بگو كه با خ شروع شده باشه  زن ميگه: 1خودت 2خواهرت 3خيرنديده مادرت 4خدابيامرز پدرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی منو پریشون کرده :  واسه چی جعبه پیتزا مربع شکله ؟ بازش میکنی خود پیتزا دایره شکله ؟ بعد مثلثی میخوری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه لامپه میره تو سرزمینِ گلابیا ادعای پیغمبری میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرات مدل ایرانی‌:  ۱-درشو باز کردن و فوت کردن.  ۲-زدن(مثل تو سر تلوزیون زدن).  ۳-کامل باز کردن و دوباره بستن.  ۴-محکم تکون دادن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میخواسته مزاحم تلفنی بشه ، سر هر ساعت میره دم کیوسک های تلفن عمومی ؛ در اونارو می زنه و در میره..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرغون میره بالای ساختمون میگه : تا به من نگید پژو پایین نمیام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات بهروز خالی بند با خدا: خدایا گناهان مرا فقط تو دیدی توأم شتر دیدی ندیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجتماع حیف نون اینا:  1 نفر باشند آواز میخوانند 2 نفر باشند کشتی میگیرند 3 نفر باشند تریاک میکشند 4 نفر باشند آبرو ریزی میکنند 5 نفر باشند خون به پا میکنند !