بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره جنگ تیر میخوره به باسنش میگه : خیت خیت خودش سوراخ بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه دختری با دوست پسرش میره بیرون باباش میبینه هول میشه پسره میگه بابات که منو نمیشناسه بهش بگو داداشمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دختره تهرونی میگه اسمت چیه؟ دختره میگه: شمع ، گل پروانه ، یعنی اسمم هست ترانه.  حیف نون هم میگه: خر، نعل ، طویله ، اسم منم خلیله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات حیف نون با خدا : خدايا ميدونم دوستم داري ولي شرمنده من نامزد دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر سعی میکنه حسادت دوست دختر شو نسبت به دخترهای دیگه تحریک کنه !!! اما یک جنتلمن واقعی سعی میکنه حسادت دخترهای دیگه رو نسبت به دوست دخترش تحریک کنه......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن : سرعت اسب بيشتره يا خر؟ ميگه : والله اگه بگم خر ميگي از خودش تعريف كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امريكا: به ايران گندم نميدهيم.  حیف نون : به درك نون خالي ميخوريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غصنفر میره خواستگاری,می بینه دختره سیبیل داره.بهش میگه شما چرا سیبیل داری؟ دختره گریه می کنه.  غصنفر می ره از دلش در بیاره, میگه چرا گریه می کنی؟ مرد که گریه نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی غضنفر سمباده میکشن میبینن زیرش حیف نون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون براى عاشورا نمیدونست پشت ماشينش چى بنويسه ؟نوشت يزيد ازت انتظار نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو عروسيش گم ميشه دنبالش ميگردن ميبينن رفته تو ميني بوس جابگيره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره پيش خداميگه: چرامنو آفريدي ؟ خدا ميزنه تو سر جبرييل ميگه : مگه نگفتم اگه خاك اضافه اومد مسخره بازي در نيارين!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره پیش خودپرداز با گریه میگه:خود پرداز شیر مادرت ، گی خوردم پیل نخاستم گواهینامه ما پس بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات در شبکه های تلوزیونی شهر غضنفر : مصاحبه با خلبان هواپیمای بدون سرنشین امریکایی امشب بعد از اخبار شبکه 4 !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت نماز می خوند یکی از پشت سر رد میشه میگه اوه عجب آدم باخدایی!!! غضنفر نماز رو قطع می کنه سرشو برمیگردونه میگه: تازه روزه ام هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن متولد چه ماهی هستی میگه : 5 آذر میگن چه سالی؟ میگه هر سال!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره جنگ تیر میخوره به باسنش میگه : خیت خیت خودش سوراخ بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یبار یه دختری با دوست پسرش میره بیرون باباش میبینه هول میشه پسره میگه بابات که منو نمیشناسه بهش بگو داداشمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دختره تهرونی میگه اسمت چیه؟ دختره میگه: شمع ، گل پروانه ، یعنی اسمم هست ترانه.  حیف نون هم میگه: خر، نعل ، طویله ، اسم منم خلیله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات حیف نون با خدا : خدايا ميدونم دوستم داري ولي شرمنده من نامزد دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر سعی میکنه حسادت دوست دختر شو نسبت به دخترهای دیگه تحریک کنه !!! اما یک جنتلمن واقعی سعی میکنه حسادت دخترهای دیگه رو نسبت به دوست دخترش تحریک کنه......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن : سرعت اسب بيشتره يا خر؟ ميگه : والله اگه بگم خر ميگي از خودش تعريف كرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امريكا: به ايران گندم نميدهيم.  حیف نون : به درك نون خالي ميخوريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غصنفر میره خواستگاری,می بینه دختره سیبیل داره.بهش میگه شما چرا سیبیل داری؟ دختره گریه می کنه.  غصنفر می ره از دلش در بیاره, میگه چرا گریه می کنی؟ مرد که گریه نمی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی غضنفر سمباده میکشن میبینن زیرش حیف نون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون براى عاشورا نمیدونست پشت ماشينش چى بنويسه ؟نوشت يزيد ازت انتظار نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو عروسيش گم ميشه دنبالش ميگردن ميبينن رفته تو ميني بوس جابگيره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره پيش خداميگه: چرامنو آفريدي ؟ خدا ميزنه تو سر جبرييل ميگه : مگه نگفتم اگه خاك اضافه اومد مسخره بازي در نيارين!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو میره پیش خودپرداز با گریه میگه:خود پرداز شیر مادرت ، گی خوردم پیل نخاستم گواهینامه ما پس بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات در شبکه های تلوزیونی شهر غضنفر : مصاحبه با خلبان هواپیمای بدون سرنشین امریکایی امشب بعد از اخبار شبکه 4 !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت نماز می خوند یکی از پشت سر رد میشه میگه اوه عجب آدم باخدایی!!! غضنفر نماز رو قطع می کنه سرشو برمیگردونه میگه: تازه روزه ام هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن متولد چه ماهی هستی میگه : 5 آذر میگن چه سالی؟ میگه هر سال!!!!