بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون باباش می میره. بهش می گن مراسم نمی گیری؟ می گه نه، به جاش می ریم مشهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای که گم شده بود می ره پیش پلیس می گه: ببخشید شما خانومی رو ندیدید که من پیشش نباشم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از آموزشگاه رانندگي بر مي گشته ازش مي پرسن چطور بود؟ فضا خيلي معنوي بود هرطرف كه مي پبچيدم مربي مي گفت يا ابولفضل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن بيچاره دوست دخترت با يکي ديگه دوست شده غضنفر ميره از تو کمدش يه سنگ برميداره و داد ميزنه مهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در حین قنوت نمازش دختری از جلوش رد میشه ، غضنفر میگه : ربنا قشنگنا شلوارشم چه تنگنا کمرشم باریکنا اندامشم عالینا ربنا نصیبنا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا امشب اخبار اینقدر طولانی شده میگه فکر کنم قسمت آخرشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آمریکاییه ميپرسن چرا با ايران جنگ نميكنيد؟  گفت: اینا يه فهميده داشتن پرید زير تانک! واى به حال نفهماشون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی بالاي منبر ميگه: فرشته ها لب هر كسي را كه صلوات بفرسته ميبوسند. حیف نون از پاي منبر داد ميزنه: هركي لب ميخواد صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای غصنفر: خدایا به من مغز بده تا بتوانم سکته مغزی کنم و اعضای بدنم را به كساني كه نياز دارند بدهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر پرسیدن بابات چه جوری مرد؟ میگه ازپشت بوم بافتاد رو کولر.کولر شکست افتاد رو ایوون.ایوون خراب شد افتاد رو گلخونه.گلخونه خراب شد.دیدیم اینجوری پیش بره خونه خراب میشه.رو هوا با تفنگ زدیمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با نارنجك بازي ميكرده بهش ميگن : نكن ميتركه ميگه : خوب بتركه دوتا ديگه دارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن سلام می گه : سلام علیکم چیه؟!! دیگه سلام کردن که بلده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسر: بچه پاشو برو مسجد هم نمازتو بخون هم کفشاتو عوض کن پاشو !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت غضنفر : من از شب اول قبر میترسم منو شب دوم خاک کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته دختران مجرد: از کلاس اول خواندیم آن مرد آمد.آن مرد با اسب آمد. ما که ترشیدیم مرتیکه با خر هم نیامد و باز هم بابا نان داد!  دعای امتحان: اللهم اجلس بغلنا تلمیذا خرخونا و مراقبا گاگولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دوست دخترش میگه چهارشنبه به چهارشنبه دیره همدیگرو ببینیم بیا دوشنبه به دوشنبه همدیگرو ببینیم!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون باباش می میره. بهش می گن مراسم نمی گیری؟ می گه نه، به جاش می ریم مشهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای که گم شده بود می ره پیش پلیس می گه: ببخشید شما خانومی رو ندیدید که من پیشش نباشم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از آموزشگاه رانندگي بر مي گشته ازش مي پرسن چطور بود؟ فضا خيلي معنوي بود هرطرف كه مي پبچيدم مربي مي گفت يا ابولفضل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن بيچاره دوست دخترت با يکي ديگه دوست شده غضنفر ميره از تو کمدش يه سنگ برميداره و داد ميزنه مهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر در حین قنوت نمازش دختری از جلوش رد میشه ، غضنفر میگه : ربنا قشنگنا شلوارشم چه تنگنا کمرشم باریکنا اندامشم عالینا ربنا نصیبنا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا امشب اخبار اینقدر طولانی شده میگه فکر کنم قسمت آخرشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آمریکاییه ميپرسن چرا با ايران جنگ نميكنيد؟  گفت: اینا يه فهميده داشتن پرید زير تانک! واى به حال نفهماشون !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی بالاي منبر ميگه: فرشته ها لب هر كسي را كه صلوات بفرسته ميبوسند. حیف نون از پاي منبر داد ميزنه: هركي لب ميخواد صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای غصنفر: خدایا به من مغز بده تا بتوانم سکته مغزی کنم و اعضای بدنم را به كساني كه نياز دارند بدهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازغضنفر پرسیدن بابات چه جوری مرد؟ میگه ازپشت بوم بافتاد رو کولر.کولر شکست افتاد رو ایوون.ایوون خراب شد افتاد رو گلخونه.گلخونه خراب شد.دیدیم اینجوری پیش بره خونه خراب میشه.رو هوا با تفنگ زدیمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با نارنجك بازي ميكرده بهش ميگن : نكن ميتركه ميگه : خوب بتركه دوتا ديگه دارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن سلام می گه : سلام علیکم چیه؟!! دیگه سلام کردن که بلده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسر: بچه پاشو برو مسجد هم نمازتو بخون هم کفشاتو عوض کن پاشو !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت غضنفر : من از شب اول قبر میترسم منو شب دوم خاک کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته دختران مجرد: از کلاس اول خواندیم آن مرد آمد.آن مرد با اسب آمد. ما که ترشیدیم مرتیکه با خر هم نیامد و باز هم بابا نان داد!  دعای امتحان: اللهم اجلس بغلنا تلمیذا خرخونا و مراقبا گاگولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به دوست دخترش میگه چهارشنبه به چهارشنبه دیره همدیگرو ببینیم بیا دوشنبه به دوشنبه همدیگرو ببینیم!!!!!!