بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو خدا اگه قصد ازدواج داري بهم بگو خودم ميخوامت التماست ميكنم چرا حرف نميزني باهام،هر موقع ميبينمت ساكتي. از طرف حیف نون به مانكن داخل مغازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر ميپرسن ماه عسل خوش گذشت؟ ميگه خيلي. ميگن پس چرا عروس گريه ميكنه؟ ميگه آخه يادم رفته بود ببرمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی تیمارستان نوار نوحه میزارن ، همه پامیشن میرقصن بجز غضنفر میگن این حتما سالمه ! ازش میپرسن تو چرا نمیرقصی ؟ میگه : آخه من عروسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران تو ترافیک گیر میکنه میگه : ها ماشاالله! به این میگن عروسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: خدا رو میشناسی؟ میگه: وقتی رفت و آمد نباشه از کجا بشناسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: چرا همش داری دور میدوون با ماشینت میچرخی؟ می گه: راهنمام گیر كرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته زنش رو به زور میكرده تو یخچال، ازش میپرسن داری چی كار میكنی؟میگه: میخوام فاسد نشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرمیخواسته خودكشی كنه میگن چرا؟میگه هر چی اس ام اس میدم طرف جوابمو نمیده ازش میپرسن عشقت كیه؟ میگه مریم حیدر زاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن. مرده می گه: چه مشکلی داره؟ میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا غضنفر پليس مخفي ميشن. الان نيروي انتظامي ۴ ساله دنبالشون مي گرده بهشون حقوق بده پيداشون نميکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دوست دخترش میگه میدونی‌ فرق تو با بز چیه؟ دوست دخترش قهر میکنه میره... اونم داد میزنه بیا بابا ... فرقی‌ ندارین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلکه خودرو سواری به نیسان وانت: سهمیه بنزینت رو بخورم جیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو عقرب نیش میزنه در حال مرگ میشه میگه سر قبرم بنویسین پلنگ خوردش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مراسم حج یارو با شدت به شيطان سنگ پرتاپ ميكرده ناگهان شيطان از پشت بلندگو ميگه: قربانعلي از آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر و حیف نون لب رودخونه کله پاچه میشستن. آب کله رو میبره.غضنفر برای کله علف تکون میده! حیف نون بهش میگه ولش کن نمیتونه فرار کنه پاهاش دست منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزیه قبیله آدمخوار میره پیش رییس قبیله میگه قربان یه مردکچل گرفتیم کبابش کنیم یا آب پز؟ رییس میگه تاس کبابش کنید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو خدا اگه قصد ازدواج داري بهم بگو خودم ميخوامت التماست ميكنم چرا حرف نميزني باهام،هر موقع ميبينمت ساكتي. از طرف حیف نون به مانكن داخل مغازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر ميپرسن ماه عسل خوش گذشت؟ ميگه خيلي. ميگن پس چرا عروس گريه ميكنه؟ ميگه آخه يادم رفته بود ببرمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی تیمارستان نوار نوحه میزارن ، همه پامیشن میرقصن بجز غضنفر میگن این حتما سالمه ! ازش میپرسن تو چرا نمیرقصی ؟ میگه : آخه من عروسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران تو ترافیک گیر میکنه میگه : ها ماشاالله! به این میگن عروسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: خدا رو میشناسی؟ میگه: وقتی رفت و آمد نباشه از کجا بشناسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: چرا همش داری دور میدوون با ماشینت میچرخی؟ می گه: راهنمام گیر كرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته زنش رو به زور میكرده تو یخچال، ازش میپرسن داری چی كار میكنی؟میگه: میخوام فاسد نشه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرمیخواسته خودكشی كنه میگن چرا؟میگه هر چی اس ام اس میدم طرف جوابمو نمیده ازش میپرسن عشقت كیه؟ میگه مریم حیدر زاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن. مرده می گه: چه مشکلی داره؟ میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا غضنفر پليس مخفي ميشن. الان نيروي انتظامي ۴ ساله دنبالشون مي گرده بهشون حقوق بده پيداشون نميکنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دوست دخترش میگه میدونی‌ فرق تو با بز چیه؟ دوست دخترش قهر میکنه میره... اونم داد میزنه بیا بابا ... فرقی‌ ندارین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلکه خودرو سواری به نیسان وانت: سهمیه بنزینت رو بخورم جیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو عقرب نیش میزنه در حال مرگ میشه میگه سر قبرم بنویسین پلنگ خوردش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مراسم حج یارو با شدت به شيطان سنگ پرتاپ ميكرده ناگهان شيطان از پشت بلندگو ميگه: قربانعلي از آرامتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر و حیف نون لب رودخونه کله پاچه میشستن. آب کله رو میبره.غضنفر برای کله علف تکون میده! حیف نون بهش میگه ولش کن نمیتونه فرار کنه پاهاش دست منه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزیه قبیله آدمخوار میره پیش رییس قبیله میگه قربان یه مردکچل گرفتیم کبابش کنیم یا آب پز؟ رییس میگه تاس کبابش کنید!