بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن باریک الله یعنی چی؟ میگه یعنی همانا خدا لاغراندام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به دوست دخترش میگه بیا با قایق عشقمون تو این بیابون پرواز کنیم... پیتکو... پیتکو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم رو به دانش آموز: بگو ببینم چرا آسمون آبیه؟ دانش آموز: آقا اجازه تو وسواسی!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ ودخترحیف نون: گفتم غم تو دارم گفتا سی چی برارم گفتم که ماه من شو گفتا بووات درآرم گفتم زمهرورزی رسم وفا بیاموز گفتا به لنگ کفشی ، چشاته درمیارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از احسان پرسیدم: اگه بهت دنیا رو می دادن چیکار می کردی؟؟ ابروشو انداخت بالا گفت: می فروشمش میرم خارج D-:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن جرا موقع غذا خوردن اب میخوریم!!! میکه: جون موقع پس دادنش گرد و خاک نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال پزشکی حیف نون : استامینوفن چطور میفهمه ما کجامون درد میکنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توماس ادیسون در بیانه ای یادآوری کرد: من فقط برق رو اختراع کردم جان مادرتون واسه قبضش به من بد و بیراه نگین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات غضنفر: پروردگارا مرا آن ده که خودم بیشتر حال می کنم ..! عواقبش با خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال تستی برره ای :  اصغر 5 کیلو سیب خریده کیلو 500 اصغر چند سالشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر عمیق غضنفر : در عجبم از این نخود و لوبیا با این جثه ی ریز .که چه بادهای عظیمی در خود نهفته دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون شلوارشوبرعکس میپوشه ننش میگه الهی قربونت برم وقتی میری انگارداری میای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بنویس منار مینویسه چنار!! بهش میگن بخونش میگه خیار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست. پس قشنگی های دنیا مال کیست؟؟؟ باختیم در عشق اما باختن تقدیر نیست. ساختیم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال کنکور در شهر غضنفر: سرعت نور چه قدر است؟ 1-خوب است 2-بد نیست 3-الحمدلله... 4-تو خوبی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: نصف 8 چی میشه؟ دانش آموز: بستگی داره چجوری نصفش کنیم اگر افقی نصف کنیم میشه 0 اگه عمودی نصف کنیم میشه 3 !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن باریک الله یعنی چی؟ میگه یعنی همانا خدا لاغراندام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به دوست دخترش میگه بیا با قایق عشقمون تو این بیابون پرواز کنیم... پیتکو... پیتکو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم رو به دانش آموز: بگو ببینم چرا آسمون آبیه؟ دانش آموز: آقا اجازه تو وسواسی!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ ودخترحیف نون: گفتم غم تو دارم گفتا سی چی برارم گفتم که ماه من شو گفتا بووات درآرم گفتم زمهرورزی رسم وفا بیاموز گفتا به لنگ کفشی ، چشاته درمیارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از احسان پرسیدم: اگه بهت دنیا رو می دادن چیکار می کردی؟؟ ابروشو انداخت بالا گفت: می فروشمش میرم خارج D-:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن جرا موقع غذا خوردن اب میخوریم!!! میکه: جون موقع پس دادنش گرد و خاک نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال پزشکی حیف نون : استامینوفن چطور میفهمه ما کجامون درد میکنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توماس ادیسون در بیانه ای یادآوری کرد: من فقط برق رو اختراع کردم جان مادرتون واسه قبضش به من بد و بیراه نگین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات غضنفر: پروردگارا مرا آن ده که خودم بیشتر حال می کنم ..! عواقبش با خودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال تستی برره ای :  اصغر 5 کیلو سیب خریده کیلو 500 اصغر چند سالشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر عمیق غضنفر : در عجبم از این نخود و لوبیا با این جثه ی ریز .که چه بادهای عظیمی در خود نهفته دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون شلوارشوبرعکس میپوشه ننش میگه الهی قربونت برم وقتی میری انگارداری میای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن بنویس منار مینویسه چنار!! بهش میگن بخونش میگه خیار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست. پس قشنگی های دنیا مال کیست؟؟؟ باختیم در عشق اما باختن تقدیر نیست. ساختیم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال کنکور در شهر غضنفر: سرعت نور چه قدر است؟ 1-خوب است 2-بد نیست 3-الحمدلله... 4-تو خوبی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: نصف 8 چی میشه؟ دانش آموز: بستگی داره چجوری نصفش کنیم اگر افقی نصف کنیم میشه 0 اگه عمودی نصف کنیم میشه 3 !