بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن شما چرا معلم شدی ؟ میگه من به سه دلیل این شغل رو انتخاب کردم : تیر مرداد شهریور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره روی پل عابر پیاده داد میزنه من بیسواد ، من خر ، من نفهم ، آخه اینجا رودخونه هست که پل زدین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل دیگه داره جای دوستامو پر می کنه ، فقط مونده اس ام اس بده کجایی ؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه مرده،می خوره به نرده،بر میگرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم زنگ زده میگه میای پیش بچه ها بمونی من دارم میرم بیرون کار دارم میگم دِ نـَـه دِ بچه هات شیطونن من اعصابشونو ندارم میگه باشه عزیزم هرجور راحتی پس من میارمشون اونجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو یه دوقلو میبینه بعد میزنه زیر خنده میگن چرا می خندی؟ میگه تابلوئه فتوشابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بادوس دخترش توپارک نشسته بوده داشتن حرف میزدن که دختره میگه:ای وای بابام داره میاد.غضنفر میگه بابات تاحالامن و دیده دختره میگه نه.غضنفر میگه پس بگو من داداشتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره دزدى صاحب خونه بيدار ميشه ميگه: كى اونجاست؟ غضنفر ميگه: هيشكى گربه س بععععععع!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن نگو باشه میگه باشه دیگه نمیگم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر: يه پرايدخريدم حيف نون: مدلش چنده؟ غضنفر: قرمزه حيف نون: گرون خريدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره به خنگول پيام ميده: اگه خوابي روياتو برام بفرست، اگه ميخندي لبخندتو بفرست، اگه گريه ميكني برام اشكاتو بفرست. خنگول جواب ميده:من الان توالتم، دقيقا بگو چي برات بفرستم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جهنم بوده میره بهشت در ميزنه ميگه ببخشيد آب خنك داريد ميگن داريم ولي نميديم . غضنفر قاط میزنه ميگه فردا شما هم آب جوش خواستین ما نميديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نه کسی رو ببخش نه فراموشش کن... سر فرصت بزن دهنشو اسفالت کن! (دکتر علی شریعتی با اعصاب خراب)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام سعدی به دختران دم بخت.... حال که نیست خبر از شوی/زگهواره تا گور دانش بجوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو آب بخور تشنته (ستاد دخالت در همه امور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال گذشته مبارک (ستاد همایت از عقب افتاده ها)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن شما چرا معلم شدی ؟ میگه من به سه دلیل این شغل رو انتخاب کردم : تیر مرداد شهریور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره روی پل عابر پیاده داد میزنه من بیسواد ، من خر ، من نفهم ، آخه اینجا رودخونه هست که پل زدین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل دیگه داره جای دوستامو پر می کنه ، فقط مونده اس ام اس بده کجایی ؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه مرده،می خوره به نرده،بر میگرده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالم زنگ زده میگه میای پیش بچه ها بمونی من دارم میرم بیرون کار دارم میگم دِ نـَـه دِ بچه هات شیطونن من اعصابشونو ندارم میگه باشه عزیزم هرجور راحتی پس من میارمشون اونجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو یه دوقلو میبینه بعد میزنه زیر خنده میگن چرا می خندی؟ میگه تابلوئه فتوشابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بادوس دخترش توپارک نشسته بوده داشتن حرف میزدن که دختره میگه:ای وای بابام داره میاد.غضنفر میگه بابات تاحالامن و دیده دختره میگه نه.غضنفر میگه پس بگو من داداشتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره دزدى صاحب خونه بيدار ميشه ميگه: كى اونجاست؟ غضنفر ميگه: هيشكى گربه س بععععععع!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن نگو باشه میگه باشه دیگه نمیگم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر: يه پرايدخريدم حيف نون: مدلش چنده؟ غضنفر: قرمزه حيف نون: گرون خريدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره به خنگول پيام ميده: اگه خوابي روياتو برام بفرست، اگه ميخندي لبخندتو بفرست، اگه گريه ميكني برام اشكاتو بفرست. خنگول جواب ميده:من الان توالتم، دقيقا بگو چي برات بفرستم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جهنم بوده میره بهشت در ميزنه ميگه ببخشيد آب خنك داريد ميگن داريم ولي نميديم . غضنفر قاط میزنه ميگه فردا شما هم آب جوش خواستین ما نميديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نه کسی رو ببخش نه فراموشش کن... سر فرصت بزن دهنشو اسفالت کن! (دکتر علی شریعتی با اعصاب خراب)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام سعدی به دختران دم بخت.... حال که نیست خبر از شوی/زگهواره تا گور دانش بجوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو آب بخور تشنته (ستاد دخالت در همه امور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال گذشته مبارک (ستاد همایت از عقب افتاده ها)