بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دل پيچه داشته ميره دكتر،دكتر ازش ميپرسه اسهال هم داري؟غضنفر ميگه:تا دلت بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن امتحان رانندگی قبول شدی؟ می گه: "معلوم نیست، ماشینو زدم تو دیوار، سروان رفته تو کما، منتظرم برگرده ببینم چی می شه!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه اول:کی اومدی دیوانه دوم: پس فردا! دیوانه اول :پس فردا که هنوز نیومده دیوانه دوم: کار داشتم زودتر آمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته از کنار یک چاه رد میشده میبینه یکی از ته چاه داد میزنه کمک کنید, تو رو خدا کمک کنید... غضنفر جواب میده اخه احمق جان ته چاه جای گدایی کردنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا یه دقه وایسید !!! یه سوال! مرد و مردونه ! بالا غیرتن چرا وقتی اس ام اس خالی میفرستیم ، انگلیسی حساب می کنن ؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس حيف نون به نامزدش: اينكه قشنگ نيستي مهم نيست قشنگ اينه كه مهم نيستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شماره 3 هی میره شماره 15 ازش میپرسن چرا اینکارو میکنی؟ میگه خیر نبینه اونی که گفت دوتا صندلی بگیر شب راحت بخوابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به زنش میگه : اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میذاریم اگه دختر بود اسم بابای تو رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياروميگن بابات چكاره است؟ باباش آخوندبوده, ميگه:كمربند مشكي قرآن داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر يه سياهپوست رو ميبينه،بهش ميگه:آقا ببخشين،شما شب هستين؟ياروهم يه سيلي آبدار ميزنه بهش.غضنفر باخودش ميگه:عجب شب بدي بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت غضنفر داغديده:هرگز به شيرآبي و قرمز توالت اعتماد نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته خرما خيرات ميكرده،حيف نون مياد يه مشت برميداره.غضنفر ميگه:1نفر مرده،اتوبوس كه چپ نكرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا سرت رو خیس نکرده شامپو میزنی؟ میگه اگه سواد داشته باشی نوشته مخصوص موهای خشک!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميميره،شب اول قبر62تافرشته ميان بالاي سرش.2نفر سوال ميپرسيدن،60نفر حاليش ميكردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه دور سر غضنفر پر ميخورده،غضنفر بهش ميگه:جان مادرت ول كن برو الان واسمون جك ميسازن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن حج چطور بود؟ميگه:خيابونا تميز،برج ها بلند،ماشين ها آخرين مدل،... البته يه جاي زيارتي هم داشت كه شلوغ بود نرفتم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دل پيچه داشته ميره دكتر،دكتر ازش ميپرسه اسهال هم داري؟غضنفر ميگه:تا دلت بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن امتحان رانندگی قبول شدی؟ می گه: "معلوم نیست، ماشینو زدم تو دیوار، سروان رفته تو کما، منتظرم برگرده ببینم چی می شه!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه اول:کی اومدی دیوانه دوم: پس فردا! دیوانه اول :پس فردا که هنوز نیومده دیوانه دوم: کار داشتم زودتر آمدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته از کنار یک چاه رد میشده میبینه یکی از ته چاه داد میزنه کمک کنید, تو رو خدا کمک کنید... غضنفر جواب میده اخه احمق جان ته چاه جای گدایی کردنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا یه دقه وایسید !!! یه سوال! مرد و مردونه ! بالا غیرتن چرا وقتی اس ام اس خالی میفرستیم ، انگلیسی حساب می کنن ؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس حيف نون به نامزدش: اينكه قشنگ نيستي مهم نيست قشنگ اينه كه مهم نيستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شماره 3 هی میره شماره 15 ازش میپرسن چرا اینکارو میکنی؟ میگه خیر نبینه اونی که گفت دوتا صندلی بگیر شب راحت بخوابی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به زنش میگه : اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میذاریم اگه دختر بود اسم بابای تو رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياروميگن بابات چكاره است؟ باباش آخوندبوده, ميگه:كمربند مشكي قرآن داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر يه سياهپوست رو ميبينه،بهش ميگه:آقا ببخشين،شما شب هستين؟ياروهم يه سيلي آبدار ميزنه بهش.غضنفر باخودش ميگه:عجب شب بدي بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت غضنفر داغديده:هرگز به شيرآبي و قرمز توالت اعتماد نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته خرما خيرات ميكرده،حيف نون مياد يه مشت برميداره.غضنفر ميگه:1نفر مرده،اتوبوس كه چپ نكرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا سرت رو خیس نکرده شامپو میزنی؟ میگه اگه سواد داشته باشی نوشته مخصوص موهای خشک!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميميره،شب اول قبر62تافرشته ميان بالاي سرش.2نفر سوال ميپرسيدن،60نفر حاليش ميكردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسه دور سر غضنفر پر ميخورده،غضنفر بهش ميگه:جان مادرت ول كن برو الان واسمون جك ميسازن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن حج چطور بود؟ميگه:خيابونا تميز،برج ها بلند،ماشين ها آخرين مدل،... البته يه جاي زيارتي هم داشت كه شلوغ بود نرفتم.