بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشت بچشو میزد ، بهش میگن چرا میزنیش ؟ میگه فردا کارنامشو میگیره منم فردا نیستم شهرستانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا دقت کردی ما ایرانی ها دروغ گفتن رو از صبح با گفتن “پاشو لنگه ظهره” شروع می کنیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دیدین كه پرنده ای چیزی می خوره به شیشه پنجره ؟ زیاد خودتون رو ناراحت نكنین ؛ فرشته ها دارن " ANGRY BIRD " بازی میکنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر گرونی سکه ، بانک مرکزی به جای سکه کارت های آفرین و صد آفرین جهت عروسی ها، تولد ها و انواع جشن ها ، چاپ خواهد کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر .... تو مدرسه هر بلایی دلمون می خواست سر نیمکتا و دیوارا می آوردیم بعد می انداختیم گردن اون شیفتی ها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو ماشینش آهنگ عربی گذاشته بود با صدای بلند. بهش گیر می دن می گه: ای بابا! نمی ذارید تو این ماه محرم یه قرآن شاد گوش بدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخه گیان چیست؟؟!! اخرین مرحله عاشقی کوردهاست که عاشق معشوق را به بز تشبیه میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله کومه چیست؟؟ حمله دسته جمعی کردها در هنگام جنگ که بارمز باوکی در برن(پدرشو در بیارین)شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بانک چک خورد کنه، مسئول بانک ازش می پرسه چک سیباس؟ حیف نون می گه نه، مال گردوهای پارساله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن تو چرا ریش نداری؟ می گه من به مامانم رفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبانی کامپیوتر: آن بخش از یک سیستم را که می‌توان با چکش خرد کرد، سخت‌افزار و آن قسمت را که فقط می‌توان به آن فحش داد، نرم‌افزار می‌گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو کفه دستش میخاره میگه پول داره میاد، گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن، کفه پاش میخاره میگه پول داره میره کثیفی بابا جون کثیفی، برو حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه ماست میریزن توش بعدشم باهاش شلیک میکنن؟ خوب معلومه تفنگه دیگه! ماست هم نکته انحرافیش بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط ایرانی ها هستند که مهمون دعوت می کنن و بعد از اینکه مهموناشون رفتن میگن : آخيش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا غضنفر رو آفرید فرشته ها پرسیدن تعظیم کنیم ؟ خدا گفت نه سنگ تو دستشه فرار کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکرات عمیق یک حیف نون : استامینوفن از کجا می فهمه که ما کجامون درد می کنه ؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشت بچشو میزد ، بهش میگن چرا میزنیش ؟ میگه فردا کارنامشو میگیره منم فردا نیستم شهرستانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا دقت کردی ما ایرانی ها دروغ گفتن رو از صبح با گفتن “پاشو لنگه ظهره” شروع می کنیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دیدین كه پرنده ای چیزی می خوره به شیشه پنجره ؟ زیاد خودتون رو ناراحت نكنین ؛ فرشته ها دارن " ANGRY BIRD " بازی میکنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر گرونی سکه ، بانک مرکزی به جای سکه کارت های آفرین و صد آفرین جهت عروسی ها، تولد ها و انواع جشن ها ، چاپ خواهد کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر .... تو مدرسه هر بلایی دلمون می خواست سر نیمکتا و دیوارا می آوردیم بعد می انداختیم گردن اون شیفتی ها...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تو ماشینش آهنگ عربی گذاشته بود با صدای بلند. بهش گیر می دن می گه: ای بابا! نمی ذارید تو این ماه محرم یه قرآن شاد گوش بدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخه گیان چیست؟؟!! اخرین مرحله عاشقی کوردهاست که عاشق معشوق را به بز تشبیه میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله کومه چیست؟؟ حمله دسته جمعی کردها در هنگام جنگ که بارمز باوکی در برن(پدرشو در بیارین)شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره بانک چک خورد کنه، مسئول بانک ازش می پرسه چک سیباس؟ حیف نون می گه نه، مال گردوهای پارساله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن تو چرا ریش نداری؟ می گه من به مامانم رفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبانی کامپیوتر: آن بخش از یک سیستم را که می‌توان با چکش خرد کرد، سخت‌افزار و آن قسمت را که فقط می‌توان به آن فحش داد، نرم‌افزار می‌گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو کفه دستش میخاره میگه پول داره میاد، گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن، کفه پاش میخاره میگه پول داره میره کثیفی بابا جون کثیفی، برو حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه ماست میریزن توش بعدشم باهاش شلیک میکنن؟ خوب معلومه تفنگه دیگه! ماست هم نکته انحرافیش بود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط ایرانی ها هستند که مهمون دعوت می کنن و بعد از اینکه مهموناشون رفتن میگن : آخيش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا غضنفر رو آفرید فرشته ها پرسیدن تعظیم کنیم ؟ خدا گفت نه سنگ تو دستشه فرار کنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکرات عمیق یک حیف نون : استامینوفن از کجا می فهمه که ما کجامون درد می کنه ؟؟