بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یه دویست تومانی پیدا میکنه که وسطش سوراخ بوده، میگه: ای بابا شانسِ مارو باش! اینم که وسطش گوشه نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاد کیست.؟ . . . . گشاد گشادِه دیگه دنبال چی میگردی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره عیادت مادرزنش. میپرسه:بهتری؟ مادرزنش میگه:تبم قطع شده ولی گردنم هنوز درد میکنه... . حیف نون میگه: انشاءا... اون هم قطع بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی مزخرف ترین لحظه توی زندگی اون وقتیه که ... با پسر داییت دعوات میشه .. و نمیتونی بهش فحش عمه بدی.... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا وقتی داری با بابات راجع به گرفتن ماشین حرف میزنی، تلویزیون یه برنامه پخش می کنه درمورد تاسف بارترین تصادف های تاریخ بشر با ماشین :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر ميپرسن كره زمين چه شكليه؟ ميگه مثل توپ فوتباله ... مستطیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ، خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز است . . . . . . . جيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بُوَد , هر که ‘ دارا ‘ بُوَد ….. زِ ‘ ثروت ‘ دلِ پیر , بُرنا بُوَد به ثروت هر آن ابله بی سواد …… به نزد کسان ، به به ! چه آقا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اوونی که سیگار میکشه میگن سیگاری ، به اوونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی فقط میخواستم بگم اون بنده خدایی که پیپ میکشه چه گناهی کرده آخه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي يك حيف نون به خدا: خدايا به من مغز بده تا بتوانم سكته ي مغزي كنم و اعضاي بدنم را به نيازمندان اهدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر می گن اخرین باری که بهت گفتن اقا کی بوده؟ می گه همین امروز صبح توالت بودم یکی پشت در هی می گفت ان اقا بیا بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى پسرها سر به زیر میشوند که سنگ فرش خیابان ها آیینه کارى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فکر می‌کنی چون کوچیکی تاثیر گذار نیستی !! پس تا حالا تو اتاقی که پشه بوده نخوابیدی حتما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره زن بگیره بهش میگن ۱۰۰۰تا سکه.. میگه:زیاده!!!یکی دیدم ۱۴ سکه …تازه حامله هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر بدم میاد تو مهمونیا تا آهنگ خوشگلا باید برقصن رو می ذارن همه منو نگاه نگاه می کنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید هر وقت تو زندگیتون یه روزنه امید پیدا میشه سریع یه پطروس فداکار پیدا میشه انگشتش رو میکنه توش !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر یه دویست تومانی پیدا میکنه که وسطش سوراخ بوده، میگه: ای بابا شانسِ مارو باش! اینم که وسطش گوشه نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاد کیست.؟ . . . . گشاد گشادِه دیگه دنبال چی میگردی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره عیادت مادرزنش. میپرسه:بهتری؟ مادرزنش میگه:تبم قطع شده ولی گردنم هنوز درد میکنه... . حیف نون میگه: انشاءا... اون هم قطع بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی مزخرف ترین لحظه توی زندگی اون وقتیه که ... با پسر داییت دعوات میشه .. و نمیتونی بهش فحش عمه بدی.... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا وقتی داری با بابات راجع به گرفتن ماشین حرف میزنی، تلویزیون یه برنامه پخش می کنه درمورد تاسف بارترین تصادف های تاریخ بشر با ماشین :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر ميپرسن كره زمين چه شكليه؟ ميگه مثل توپ فوتباله ... مستطیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ، خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز است . . . . . . . جيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بُوَد , هر که ‘ دارا ‘ بُوَد ….. زِ ‘ ثروت ‘ دلِ پیر , بُرنا بُوَد به ثروت هر آن ابله بی سواد …… به نزد کسان ، به به ! چه آقا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اوونی که سیگار میکشه میگن سیگاری ، به اوونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی فقط میخواستم بگم اون بنده خدایی که پیپ میکشه چه گناهی کرده آخه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي يك حيف نون به خدا: خدايا به من مغز بده تا بتوانم سكته ي مغزي كنم و اعضاي بدنم را به نيازمندان اهدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر می گن اخرین باری که بهت گفتن اقا کی بوده؟ می گه همین امروز صبح توالت بودم یکی پشت در هی می گفت ان اقا بیا بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى پسرها سر به زیر میشوند که سنگ فرش خیابان ها آیینه کارى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فکر می‌کنی چون کوچیکی تاثیر گذار نیستی !! پس تا حالا تو اتاقی که پشه بوده نخوابیدی حتما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره زن بگیره بهش میگن ۱۰۰۰تا سکه.. میگه:زیاده!!!یکی دیدم ۱۴ سکه …تازه حامله هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر بدم میاد تو مهمونیا تا آهنگ خوشگلا باید برقصن رو می ذارن همه منو نگاه نگاه می کنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید هر وقت تو زندگیتون یه روزنه امید پیدا میشه سریع یه پطروس فداکار پیدا میشه انگشتش رو میکنه توش !!