بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با وطنم جمله بساز میگه دیروز رفتم حمام وتنم را شستم! میگن منظورمون (ط)دسته دار بود میگه اتفاقا با تی دسته دار تنمو شستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: رضاجان می تونی با حیدر یه جمله بسازی؟ رضا: بله آقا! رفتم در خونه ی حیدر، هِی در زدم هِی در زدم، حیدر اومد، حیدر رو هم زدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن مار باباتو نیش زد فوت کرد، می گه: از پشت زدش؟ می گن آره، می گه مار مقصره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكارچي اول: خوب، هندوستان كه بودي شكار ببر هم رفتي؟ شكارچي دوم: البته، روزي براي شكار ببر به جنگل رفتم. شكارچي اول: شانس هم آوردي؟ شكارچي دوم: بله، با ببري روبرو نشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولي: ببخشيد با حرف هايم سرشما را درد آوردم. دومي: نه اختيار داريد. من حواسم از همان اول جاي ديگر بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز يه سوسک از سوراخ دستشويي مياد بيرون. از اون ميپرسند: چرا اومدي بيرون؟ ميگه: به اميد يه هواي تازه تر... گفتيم از رفتن و خونديم از سفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میمیره وصیت نامشو باز می کنن می بینن توش نوشته: بالاخره مردم و از شر معمایی که یک عمر کلافم کرده بود راحت شدم، اینکه: چرا خواهر من دو تا برادر داره ولی من یکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه يه پسره داشته راه ميرفته ميخوره زمين هواااااااااا ميره نميدونی تا کجاااااااا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن خیلی آقایی میگه تازه کجامو دیدی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده آدرس میپرسه یه ساعت توضیح دادم “سمت راست فلان جا” خدافظی کرد رفت سمت چپ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه خواب میبینه ۱۰۰ تومن به یکی کمک کرده٫بیدار که میشه میگه عجب کابوسی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره رستوران میگه:جوجه دارین؟ گارسون : آره میگه :دونش بدین نمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون فیلم هندی میبینه، برادر گمشدشو پیدا میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چند متر دورتر از قبری گریه میکرد، ازش پرسیدند چرا نزدیکتر نمیری؟ گفت: مرحوم از فامیلای دورمون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت با دخترش شبکه خارجی نگاه می کرد به دخترش گفت : ببین بچه نصف توئه مثل بلبل اینگیلیسی صحبت میکنه بعد تو این همه کلاس زبان میری هیچی بلد نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره رستوران، گارسون ميخواد بزارتش سر كار ميگه: غذاي امروز «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با «ليمو» است! غضنفر ميگه : «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با چي؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با وطنم جمله بساز میگه دیروز رفتم حمام وتنم را شستم! میگن منظورمون (ط)دسته دار بود میگه اتفاقا با تی دسته دار تنمو شستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: رضاجان می تونی با حیدر یه جمله بسازی؟ رضا: بله آقا! رفتم در خونه ی حیدر، هِی در زدم هِی در زدم، حیدر اومد، حیدر رو هم زدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن مار باباتو نیش زد فوت کرد، می گه: از پشت زدش؟ می گن آره، می گه مار مقصره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكارچي اول: خوب، هندوستان كه بودي شكار ببر هم رفتي؟ شكارچي دوم: البته، روزي براي شكار ببر به جنگل رفتم. شكارچي اول: شانس هم آوردي؟ شكارچي دوم: بله، با ببري روبرو نشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولي: ببخشيد با حرف هايم سرشما را درد آوردم. دومي: نه اختيار داريد. من حواسم از همان اول جاي ديگر بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک روز يه سوسک از سوراخ دستشويي مياد بيرون. از اون ميپرسند: چرا اومدي بيرون؟ ميگه: به اميد يه هواي تازه تر... گفتيم از رفتن و خونديم از سفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میمیره وصیت نامشو باز می کنن می بینن توش نوشته: بالاخره مردم و از شر معمایی که یک عمر کلافم کرده بود راحت شدم، اینکه: چرا خواهر من دو تا برادر داره ولی من یکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دفعه يه پسره داشته راه ميرفته ميخوره زمين هواااااااااا ميره نميدونی تا کجاااااااا ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن خیلی آقایی میگه تازه کجامو دیدی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده آدرس میپرسه یه ساعت توضیح دادم “سمت راست فلان جا” خدافظی کرد رفت سمت چپ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه خواب میبینه ۱۰۰ تومن به یکی کمک کرده٫بیدار که میشه میگه عجب کابوسی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره رستوران میگه:جوجه دارین؟ گارسون : آره میگه :دونش بدین نمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون فیلم هندی میبینه، برادر گمشدشو پیدا میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر چند متر دورتر از قبری گریه میکرد، ازش پرسیدند چرا نزدیکتر نمیری؟ گفت: مرحوم از فامیلای دورمون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشت با دخترش شبکه خارجی نگاه می کرد به دخترش گفت : ببین بچه نصف توئه مثل بلبل اینگیلیسی صحبت میکنه بعد تو این همه کلاس زبان میری هیچی بلد نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره رستوران، گارسون ميخواد بزارتش سر كار ميگه: غذاي امروز «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با «ليمو» است! غضنفر ميگه : «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با چي؟