بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختر غضنفر می پرسن اسمت چیه میگه فانوس اما تو خونه شعله صدام می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیوتن گفتند: چرااز افتادن سیب تعجب کردی؟ گفت: آخه من زیردرخت گلابی نشسته بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم یه روزنامه میخوندم انتهاش نوشته بود مطلب ادامه دارد... بی اختیار دستمو بردم رو ادامه مطلب تا کلیک کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن چرا دور دهانت مگس جمع میشه؟ میگه آخه لهجم شیرینه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به نامزدش اس ام اس می ده: عزیزم! من تا ۱۰ دقیقه دیگه میام پیشت. اگه نیومدم اس ام اس رو دوباره بخون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان شهر حیف نون اینا کشق کردند “انسان هایی که بیشتر عمر می کنند دیرتر می میرند”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی تو را ز خوبی تشبیه ماه کردم.....لامپ صدم نبودی من اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی فرق هنر عشق و هنر شمشیر چیست؟ شمشیر یکی را دو تا میکند ولی عشق دو تا را یکی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما یه کیلو سبزی میگرفتی پاک کنی دو تا کفشدوزک از توش میومد بیرون کلی سرگرم میشدیم اما حالا چی؟ نه سرگرمی ای نه دلخوشی ای..هیچی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر غضنفر: اینقدر قلیون نکش سرطان میگیری میمیری ایشالا! غضنفر: نترس ننه قلیون با مزه پرتقال میکشم ویتامین سه داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچین میگن چوب خدا صدا نداره انگار بقیه چوبا اکو به خودشون وصل کردن ترانه های درخواستی پخش میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی فقط ایستگاهش مانده ایستگاه بعد علی آباد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت بوگاتی ۱۰۰۱ اسب بخاره قدرت پراید ۶۳ الاغ بی‌بخار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم باشی بت میگن حیوون! مظلوم باشی میگن حیوونی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرداشت بايه گوسفندفوتبال بازي ميكرد.بهش ميگن چراباگوسفندفوتبال بازي ميكني؟ميگه همچين گوسفندم نيست2هيچ جلوه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک متفرقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دختر غضنفر می پرسن اسمت چیه میگه فانوس اما تو خونه شعله صدام می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نیوتن گفتند: چرااز افتادن سیب تعجب کردی؟ گفت: آخه من زیردرخت گلابی نشسته بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم یه روزنامه میخوندم انتهاش نوشته بود مطلب ادامه دارد... بی اختیار دستمو بردم رو ادامه مطلب تا کلیک کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن چرا دور دهانت مگس جمع میشه؟ میگه آخه لهجم شیرینه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون به نامزدش اس ام اس می ده: عزیزم! من تا ۱۰ دقیقه دیگه میام پیشت. اگه نیومدم اس ام اس رو دوباره بخون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان شهر حیف نون اینا کشق کردند “انسان هایی که بیشتر عمر می کنند دیرتر می میرند”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی تو را ز خوبی تشبیه ماه کردم.....لامپ صدم نبودی من اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی فرق هنر عشق و هنر شمشیر چیست؟ شمشیر یکی را دو تا میکند ولی عشق دو تا را یکی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما یه کیلو سبزی میگرفتی پاک کنی دو تا کفشدوزک از توش میومد بیرون کلی سرگرم میشدیم اما حالا چی؟ نه سرگرمی ای نه دلخوشی ای..هیچی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر غضنفر: اینقدر قلیون نکش سرطان میگیری میمیری ایشالا! غضنفر: نترس ننه قلیون با مزه پرتقال میکشم ویتامین سه داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچین میگن چوب خدا صدا نداره انگار بقیه چوبا اکو به خودشون وصل کردن ترانه های درخواستی پخش میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی فقط ایستگاهش مانده ایستگاه بعد علی آباد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت بوگاتی ۱۰۰۱ اسب بخاره قدرت پراید ۶۳ الاغ بی‌بخار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم باشی بت میگن حیوون! مظلوم باشی میگن حیوونی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفرداشت بايه گوسفندفوتبال بازي ميكرد.بهش ميگن چراباگوسفندفوتبال بازي ميكني؟ميگه همچين گوسفندم نيست2هيچ جلوه!