بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات اگر تو از میانِ تمامشان نفهمی من دلتنگم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیه زندگی من اینه که: . . . . . . همیشه میدونم هر غصه ای رو کجای دلم بذارم مدیریت غصه ها تخصص ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم اگه مُردَم روی سنگ قبرم بنویسن الکی “پیس پیس ” نکن فاتحه بفرست خودم زیاد تجربش رو داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم به این فکرمیکردم خربزه که سهله من اگه نارنگیم بخورم باید پای لرزش بشینم!! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خونمون تنها کسی که صادقه منم . والا به خدا راس می گم . باور ندارین شناسناممو بیارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه پیوند فامیلى بین دوتا خواننده ى معروف پیدا کردم امید مامانه تتلو ب جان خودم خودش میگه خونه خوبه خونه مامانم امیییییدهههه خخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حماقتام که نگاه مى کنم با خودم میگم ببین چقدر بچه بودم؟؟؟ جالب اینه که بعضى هاشون مال همین یکى دو روز پیشه !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولـــم كن تا ولـــت كنـم!!! . . . . جمـله اي استـراتژيك در زمـان دعــواهاي بچـــــگي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داداشم محکم زد توسرم… تا کمر خم شدم دستشو بوسیدم… . . . دست داداشم نمیگم ها! دست اون دکتری که ام ار ای وسی تی اسکن مخم دید گفت خطر از بیخ گوشت گذشته رو میگم… دست اون بوسیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انقدر قشنگ دروغ میگن که … آدم حیفش میاد باور نکنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت با ماچ و بوس و قربون صدقه از خواب بیدار میشن ما با صدای افتادن قابلمه وسط آشپزخونه…. هعییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا…. جوانانی را که شکست عشقی میخورند؛ به راهی جز خوانندگی هدایت بفرما ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها از من به شما نصیحت: !!!هیچوقت با تازه عروس دومادا یا اونایی که باهم نامزدن مسافرت نرین خیلی ببخشیدا ولی حالتون بهم میخوره!!!(کسسااافطا) . . . . هعععععیی نمیگن ما هم دلمون عقش موخاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستشوی داری هم سرعت اینترنت بالاتر میره هم مطالبش جالبتر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر داییم ۸ سالشه چندوقت پیش دلیل و نحوه درست استفاده از اپلیکیشن های تبلت رو واسمون توضیح میداد اونوقت من ۸ سالم بود خروسارو میزدم که مرغارو اذیت نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوک دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات اگر تو از میانِ تمامشان نفهمی من دلتنگم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیه زندگی من اینه که: . . . . . . همیشه میدونم هر غصه ای رو کجای دلم بذارم مدیریت غصه ها تخصص ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت میکنم اگه مُردَم روی سنگ قبرم بنویسن الکی “پیس پیس ” نکن فاتحه بفرست خودم زیاد تجربش رو داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم به این فکرمیکردم خربزه که سهله من اگه نارنگیم بخورم باید پای لرزش بشینم!! والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خونمون تنها کسی که صادقه منم . والا به خدا راس می گم . باور ندارین شناسناممو بیارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه پیوند فامیلى بین دوتا خواننده ى معروف پیدا کردم امید مامانه تتلو ب جان خودم خودش میگه خونه خوبه خونه مامانم امیییییدهههه خخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حماقتام که نگاه مى کنم با خودم میگم ببین چقدر بچه بودم؟؟؟ جالب اینه که بعضى هاشون مال همین یکى دو روز پیشه !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولـــم كن تا ولـــت كنـم!!! . . . . جمـله اي استـراتژيك در زمـان دعــواهاي بچـــــگي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داداشم محکم زد توسرم… تا کمر خم شدم دستشو بوسیدم… . . . دست داداشم نمیگم ها! دست اون دکتری که ام ار ای وسی تی اسکن مخم دید گفت خطر از بیخ گوشت گذشته رو میگم… دست اون بوسیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انقدر قشنگ دروغ میگن که … آدم حیفش میاد باور نکنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت با ماچ و بوس و قربون صدقه از خواب بیدار میشن ما با صدای افتادن قابلمه وسط آشپزخونه…. هعییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا…. جوانانی را که شکست عشقی میخورند؛ به راهی جز خوانندگی هدایت بفرما ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها از من به شما نصیحت: !!!هیچوقت با تازه عروس دومادا یا اونایی که باهم نامزدن مسافرت نرین خیلی ببخشیدا ولی حالتون بهم میخوره!!!(کسسااافطا) . . . . هعععععیی نمیگن ما هم دلمون عقش موخاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستشوی داری هم سرعت اینترنت بالاتر میره هم مطالبش جالبتر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر داییم ۸ سالشه چندوقت پیش دلیل و نحوه درست استفاده از اپلیکیشن های تبلت رو واسمون توضیح میداد اونوقت من ۸ سالم بود خروسارو میزدم که مرغارو اذیت نکن