بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دعوتت کردن فرانسه و قراره درباره دموکراسي صحبت کني و ميگي:تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه جمعه ها کوه ميري و يه ضبط 3000 وات انداختي تو کوله ات و نوار جواد يساري گذاشتي خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تازه نامزد کردي و عروس خانومو برداشتي و بردي بيرون و موقع برگشتن ميبريش سيراب شيردون بخورين خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو مراسم يكى از بچه ها تيب يه دست زرشكى زدى و تو همه عكسها هم هستى و تو همه عكسها براى ديگران شاخ گذاشتى خيلى جواتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پشت آردي سبزت زدي110و يه بوق بيابونى،يه بوق بنزى و يه بوق درى ورى گذاشتى روش،خيلى جواتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از پيكان مدل پنجاه و چهارت شونصدتا سيدسى آويزون كردى و سيزده تاآينه هم به شيشه جلوت چسبوندى،خيلى جواتى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جوادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دعوتت کردن فرانسه و قراره درباره دموکراسي صحبت کني و ميگي:تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه جمعه ها کوه ميري و يه ضبط 3000 وات انداختي تو کوله ات و نوار جواد يساري گذاشتي خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تازه نامزد کردي و عروس خانومو برداشتي و بردي بيرون و موقع برگشتن ميبريش سيراب شيردون بخورين خيلي جواتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو مراسم يكى از بچه ها تيب يه دست زرشكى زدى و تو همه عكسها هم هستى و تو همه عكسها براى ديگران شاخ گذاشتى خيلى جواتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پشت آردي سبزت زدي110و يه بوق بيابونى،يه بوق بنزى و يه بوق درى ورى گذاشتى روش،خيلى جواتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از پيكان مدل پنجاه و چهارت شونصدتا سيدسى آويزون كردى و سيزده تاآينه هم به شيشه جلوت چسبوندى،خيلى جواتى