بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم:باشیشه جمله بساز. شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یا رو میگن با ریسمان جمله بساز ؛ میگه ؛میتونم انگلیسی بگم ؟ میگن ؛ بابا ایول بگو " یارو میگه ؛ نو ریسمان توپیجینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مرده میگن با ماهیچه جمله بساز. میگه خرپیش ما هیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با طوفان جمله بساز میگه چقد تو فانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم میخواد وقتی یه نفر بهم بگه : با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز! بهش بگم: «خودت با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با اختاپوس جمله بساز؟ میگه: اوخ،تا پوستم نسوخته برم تو سایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با "بقیه" جمله بساز میگه: من یک بستنی خریدم و همش خوردم میگن پس "بقیه" چی؟ میگه بقیه برن بووووق من بخورن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز چیست؟ . . . . . . . . کلمه ای شگفت انگیز در زبان فارسی که میتواند جازگزین تمام کلمات شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانيد cat wash يعني چي؟ . . . خيلي ساده است. . . . يعني گربه شور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم:باشیشه جمله بساز. شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یا رو میگن با ریسمان جمله بساز ؛ میگه ؛میتونم انگلیسی بگم ؟ میگن ؛ بابا ایول بگو " یارو میگه ؛ نو ریسمان توپیجینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مرده میگن با ماهیچه جمله بساز. میگه خرپیش ما هیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با طوفان جمله بساز میگه چقد تو فانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم میخواد وقتی یه نفر بهم بگه : با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز! بهش بگم: «خودت با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با اختاپوس جمله بساز؟ میگه: اوخ،تا پوستم نسوخته برم تو سایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با "بقیه" جمله بساز میگه: من یک بستنی خریدم و همش خوردم میگن پس "بقیه" چی؟ میگه بقیه برن بووووق من بخورن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز چیست؟ . . . . . . . . کلمه ای شگفت انگیز در زبان فارسی که میتواند جازگزین تمام کلمات شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانيد cat wash يعني چي؟ . . . خيلي ساده است. . . . يعني گربه شور