بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم دقت كن : " ما رو باش از ديوار كي دارم بالا ميريم " درسته ، نه " مارو باش رو ديوار كي داريم يادگاري مينويسيم " فارسي را پاس بدهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مرده می گن با بیل جمله بساز  می گه ما که نفهمیدیم مگه یه بیل چه قدر ارزش داره که باشگاه ها  حاضرند میلیارد ها پول یدن تا یه بیل بخرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب پسره میگن با راننده ی زن جمله بساز میگه:ترسم از مرگ نیس,از راننده ی زن اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باقیمت جمله بساز میگه: مامان قیمت سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باقیمت جمله بساز میگه: مامان قیمت سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوف یعنی چه؟ وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار گیرد بطوریکه سایه آن روی انسان بیفتد، به این پدیده فیلسوف میگویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با آنجلس جمله بساز؟ میگه: توالت مردانه انجلس(جلوست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با اتوماتیک جمله بساز؟ میگه اووووووو تو ماتیک مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور تون نمیشه پسرعموم کلاس اوله میره معلمشون بهش میگه با کتاب.معلمومدرسه جمله بساز؟میگه کتاب معلم ومدرسه افتظاح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم= با حسن جمله بساز دانش اموز=من با احمد رفتم سینما معلم=اینکه حسن نداشت دانش اموز=اخه حسن نیومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه میگن با مخابرات جمله بساز میگه مخا برات برقصم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با هواپیما جمله بساز میگه من ازایران به امریکا پرواز کردم گفتن پس هواپیماش کوو گفت خوب مگه ادم با ماشین میتونه پرواز کنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست . . . . .. چیزیه که تو به خاطرش این همه اومدی پایین پس چیز خاصیه و پرچمش همیشه بالاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پسره از پدرش میپرسه چرا بعضی مردم میگن خونه مونه یا میگن جوک موک پدره جواب میده:چون اونا سواد مواد ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزيلامون گفتم با دمپايى جمله بساز ميگه با كدوم لنگش من :| گردزيلا :-) خدايا خودت رحم كن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم دقت كن : " ما رو باش از ديوار كي دارم بالا ميريم " درسته ، نه " مارو باش رو ديوار كي داريم يادگاري مينويسيم " فارسي را پاس بدهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه مرده می گن با بیل جمله بساز  می گه ما که نفهمیدیم مگه یه بیل چه قدر ارزش داره که باشگاه ها  حاضرند میلیارد ها پول یدن تا یه بیل بخرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب پسره میگن با راننده ی زن جمله بساز میگه:ترسم از مرگ نیس,از راننده ی زن اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باقیمت جمله بساز میگه: مامان قیمت سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باقیمت جمله بساز میگه: مامان قیمت سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوف یعنی چه؟ وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار گیرد بطوریکه سایه آن روی انسان بیفتد، به این پدیده فیلسوف میگویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با آنجلس جمله بساز؟ میگه: توالت مردانه انجلس(جلوست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با اتوماتیک جمله بساز؟ میگه اووووووو تو ماتیک مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور تون نمیشه پسرعموم کلاس اوله میره معلمشون بهش میگه با کتاب.معلمومدرسه جمله بساز؟میگه کتاب معلم ومدرسه افتظاح است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم= با حسن جمله بساز دانش اموز=من با احمد رفتم سینما معلم=اینکه حسن نداشت دانش اموز=اخه حسن نیومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آبادانیه میگن با مخابرات جمله بساز میگه مخا برات برقصم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با هواپیما جمله بساز میگه من ازایران به امریکا پرواز کردم گفتن پس هواپیماش کوو گفت خوب مگه ادم با ماشین میتونه پرواز کنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست . . . . .. چیزیه که تو به خاطرش این همه اومدی پایین پس چیز خاصیه و پرچمش همیشه بالاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پسره از پدرش میپرسه چرا بعضی مردم میگن خونه مونه یا میگن جوک موک پدره جواب میده:چون اونا سواد مواد ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزيلامون گفتم با دمپايى جمله بساز ميگه با كدوم لنگش من :| گردزيلا :-) خدايا خودت رحم كن