بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با (( پورشه )) جمله بساز  میگه : من به 4جوک می آیم تا اوقات فراغتم پورشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ستاره جمله بساز میگه : شبکه سه تاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با مهرداد جمله بساز  میگه:آقا ببخشید میشه آمتحانای شهریورو تو مهر داد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز به یه یارو میگن با ریلکس جمله بساز میگه رفتم باغ وحش با گوریل عکس گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادشم كه 10 سالشه گفتم با گاري جمله بساز گفت:اخه تا كي بايد صبر كنم تابريم خواستگاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه دانشجو میگن با صداقت جمله بساز میگه صداقت مهمترین اصل زندگی!! چیه دنبال سوتی هستی، دانشجو های ایرانی واقعا با سوادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يکي گفتن با کوچه جمله بساز گفت:مهمترين کارى که پرستو ها در طول عمرشون انجام ميدن کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرده می گن باتوله سگ جمله بساز.می گه طول سگ ضربدرعرض سگ مساوی است بامساحت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه معتاده میگن: با چهل و پنجو چهلو شیشو چهلو هفتو چهلو هشت جمله بساز. میگه:چلا پنجه میکشی؟ چلا شیشه میکشنی؟ چلا حف نمیزنی؟ چلا هشتی ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاف حرف جالبیه. وقتی به «مرد» بچسبه تحقیر می‌کنه. وقتی به «نارنج» بچسبه تخریب می‌کنه. اما وقتی به «لواش» بچسبه معجزه می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتن با کشتی جمله بساز گفت:من که نمیدونم ولی فکر کنم اصغر رو تو کشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: نصف 8 چی میشه؟ دانش آموز: بستگی داره چجوری نصفش کنیم اگر افقی نصف کنیم میشه0اگه عمودی نصف کنیم میشه 3 !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با خمیر دندون پونه جمله بساز، میگه: خمیر دندون پونه چشمو نمی سزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم :فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد :کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با کیشمیش جمله بساز .میگه:من داییشم تو کیشمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با "مناجات" جمله بساز... میکه "مونا جاتو انداختم بیا بخواب"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با (( پورشه )) جمله بساز  میگه : من به 4جوک می آیم تا اوقات فراغتم پورشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ستاره جمله بساز میگه : شبکه سه تاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با مهرداد جمله بساز  میگه:آقا ببخشید میشه آمتحانای شهریورو تو مهر داد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز به یه یارو میگن با ریلکس جمله بساز میگه رفتم باغ وحش با گوریل عکس گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادشم كه 10 سالشه گفتم با گاري جمله بساز گفت:اخه تا كي بايد صبر كنم تابريم خواستگاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه دانشجو میگن با صداقت جمله بساز میگه صداقت مهمترین اصل زندگی!! چیه دنبال سوتی هستی، دانشجو های ایرانی واقعا با سوادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يکي گفتن با کوچه جمله بساز گفت:مهمترين کارى که پرستو ها در طول عمرشون انجام ميدن کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرده می گن باتوله سگ جمله بساز.می گه طول سگ ضربدرعرض سگ مساوی است بامساحت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه معتاده میگن: با چهل و پنجو چهلو شیشو چهلو هفتو چهلو هشت جمله بساز. میگه:چلا پنجه میکشی؟ چلا شیشه میکشنی؟ چلا حف نمیزنی؟ چلا هشتی ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاف حرف جالبیه. وقتی به «مرد» بچسبه تحقیر می‌کنه. وقتی به «نارنج» بچسبه تخریب می‌کنه. اما وقتی به «لواش» بچسبه معجزه می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتن با کشتی جمله بساز گفت:من که نمیدونم ولی فکر کنم اصغر رو تو کشتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: نصف 8 چی میشه؟ دانش آموز: بستگی داره چجوری نصفش کنیم اگر افقی نصف کنیم میشه0اگه عمودی نصف کنیم میشه 3 !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با خمیر دندون پونه جمله بساز، میگه: خمیر دندون پونه چشمو نمی سزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم :فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد :کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با کیشمیش جمله بساز .میگه:من داییشم تو کیشمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن با "مناجات" جمله بساز... میکه "مونا جاتو انداختم بیا بخواب"