بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی سیم کارت MTN M:مملکت T:تیلیفون N:ندیده یکجابخانید لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز میگه : خر پیش ما هیچه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم:باشیشه جمله بساز. شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه: فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه: فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا(پراید) نیازمندیم از قبول ماشین های دیگر معذوریم اصرار نفرمایید حتی شما ماشین بنز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با «کوش» یک جمله بساز، گفت: شلوار من کوش؟ گفتند: این که نشد، «کوش به معنی کوشش.» گفت: شلوار من کوشش؟ گفتند: بابا، «کوشش یعنی کار.» گفت: خب از اول می‌گفتین، شلوار کار من کوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فخر فروشی در سال ۹۲ : امسال واسه عید میخوایم صندوق عقب پرایدمونو پر پسته کنیم و با اهل و عیال بریم تو افق محو بشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با گرم جمله بساز میگه خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش  را بیش تر بر سینه ی زمین پهن می کرد. حالا چرا جوک حساب میشه چون اون یک نفر غضنفر بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با اختابوس جمله بساز میگه:اخ تا بوستم نسوخته برم تو سایه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی سیم کارت MTN M:مملکت T:تیلیفون N:ندیده یکجابخانید لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز میگه : خر پیش ما هیچه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم:باشیشه جمله بساز. شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه: فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه: فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا(پراید) نیازمندیم از قبول ماشین های دیگر معذوریم اصرار نفرمایید حتی شما ماشین بنز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با «کوش» یک جمله بساز، گفت: شلوار من کوش؟ گفتند: این که نشد، «کوش به معنی کوشش.» گفت: شلوار من کوشش؟ گفتند: بابا، «کوشش یعنی کار.» گفت: خب از اول می‌گفتین، شلوار کار من کوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فخر فروشی در سال ۹۲ : امسال واسه عید میخوایم صندوق عقب پرایدمونو پر پسته کنیم و با اهل و عیال بریم تو افق محو بشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با گرم جمله بساز میگه خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش  را بیش تر بر سینه ی زمین پهن می کرد. حالا چرا جوک حساب میشه چون اون یک نفر غضنفر بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با اختابوس جمله بساز میگه:اخ تا بوستم نسوخته برم تو سایه