بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن...  به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی کلمه Love  L : لیوان  O : اُربیت (نوعی آدامس)  V : ول کن بابا حال داری  E : انرژی هسته ای حق مسلم ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با بابا لنگ دراز جمله بساز ؟میگه بابام لنگش دراز بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي ميگن با اب جمله بساز ميگه لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است ! (امضا:ذیحق) شاهنامه آخرش “ه” است ! (امضا:حاج ابوالقاسم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: رضاجان با "تکراری" یه جمله بساز. رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز. میگه:روح غضنفر شاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با (شمشیر)جمله بساز. میگه: فداتشم شیرو خوردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد. میگن : کو پولش ؟ میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق میگن:په چته؟! میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن...  به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی کلمه Love  L : لیوان  O : اُربیت (نوعی آدامس)  V : ول کن بابا حال داری  E : انرژی هسته ای حق مسلم ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم میگن باقیش کو؟ میگه: تو یخچاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن با بابا لنگ دراز جمله بساز ؟میگه بابام لنگش دراز بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي ميگن با اب جمله بساز ميگه لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است ! (امضا:ذیحق) شاهنامه آخرش “ه” است ! (امضا:حاج ابوالقاسم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: رضاجان با "تکراری" یه جمله بساز. رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز. میگه:روح غضنفر شاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با (شمشیر)جمله بساز. میگه: فداتشم شیرو خوردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد. میگن : کو پولش ؟ میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق میگن:په چته؟! میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده