بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «ريلكس» جمله بساز. ميگه: رفتيم باغ‌وحش با گوريل عكس گرفتيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا حيوان دو زيست نام ببر؟ می گه : قورباغه و برادرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن نخست وزیر (نخست و زیر) به انگلیسی چی می شه؟  می گه :First And Under

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن باریکلا یعنی چی؟  میگه یعنی خدا لاغر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون مي گن: با توله سگ جمله بساز؟ مي گه : طول سگ ضرب در عرض سگ، مساوي است با مساحت سگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصُم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر ميگن با صداقت جمله بساز ميگه : داشتم با تلفن حرف مي زدم صدا قطع شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مازندرانيه ميگن با نيما جمله بساز!  ميگه:ساعت چهار و نيما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: با «ريلكس» جمله بساز. ميگه: رفتيم باغ‌وحش با گوريل عكس گرفتيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا حيوان دو زيست نام ببر؟ می گه : قورباغه و برادرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن نخست وزیر (نخست و زیر) به انگلیسی چی می شه؟  می گه :First And Under

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن باریکلا یعنی چی؟  میگه یعنی خدا لاغر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون مي گن: با توله سگ جمله بساز؟ مي گه : طول سگ ضرب در عرض سگ، مساوي است با مساحت سگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصُم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر ميگن با صداقت جمله بساز ميگه : داشتم با تلفن حرف مي زدم صدا قطع شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مازندرانيه ميگن با نيما جمله بساز!  ميگه:ساعت چهار و نيما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب