بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با زن جمله بساز، ميگه تو دهاته ما با زن بچه ميسازن نه جمله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن با لوبيا يک جمله بساز. غضنفر مي گه : کوچولو بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز به یه تركه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابر ما هیچه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با آش جمله بساز ميگه محمدي اش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن : با بقيه جمله بساز. ميگه : ما ديشب پيتزا خورديم ! ميگن : پس بقيه اش كو ؟ ميگه : تو يخچاله .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گويند يك جمله بگو توش اب داشته باشه , ميگه لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ولیءعصر جمله بساز. میگه, اینجا الان خبری نیست ولی عصر بیا ببین چه جیگر هایی اومن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با شیشه جمله بساز, میگه ساعت یک ربع به شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با "نخ سوزن" جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با "فرشاد" جمله بساز. میگه, روح غضنفر شاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با "آجر" جمله بساز, میگه ایلده با آجر که جمله نمی سازن, با آجر دیوار می سازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با مادر جمله بساز؟ میگه مادر تهران زندگی میکنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با وطن جمله بساز می گه : من دیروز سر و تنم را شستم می گن : خره وطن با طی دسته داره می گه : اتفاقا ً منم با طی دسته دار خودم رو شستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با زن جمله بساز، ميگه تو دهاته ما با زن بچه ميسازن نه جمله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گن با لوبيا يک جمله بساز. غضنفر مي گه : کوچولو بيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز به یه تركه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابر ما هیچه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن با آش جمله بساز ميگه محمدي اش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن : با بقيه جمله بساز. ميگه : ما ديشب پيتزا خورديم ! ميگن : پس بقيه اش كو ؟ ميگه : تو يخچاله .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر مي گويند يك جمله بگو توش اب داشته باشه , ميگه لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با ولیءعصر جمله بساز. میگه, اینجا الان خبری نیست ولی عصر بیا ببین چه جیگر هایی اومن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با شیشه جمله بساز, میگه ساعت یک ربع به شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با "نخ سوزن" جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با "فرشاد" جمله بساز. میگه, روح غضنفر شاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با "آجر" جمله بساز, میگه ایلده با آجر که جمله نمی سازن, با آجر دیوار می سازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن با مادر جمله بساز؟ میگه مادر تهران زندگی میکنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون می گن با وطن جمله بساز می گه : من دیروز سر و تنم را شستم می گن : خره وطن با طی دسته داره می گه : اتفاقا ً منم با طی دسته دار خودم رو شستم