بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جملات طنز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﻲ ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین باری که مامانت صدات میکنه که بری واسه شام/نهار، نرو !!! این یه توطئه ست، میخوان ازت کار بکشن…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استرسی که ما موقع باز کردن سایت دانشگاه واسه دیدن نمرمون داریم تروریست القاعده برای عملیات انتحاری نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق دوران مهد کودکم نه تنها ازدواج کردبلکه طلاقم گرفت. منم هنوز دارم پاندای کنگ‌فوکار دانلود میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی شد پشه هم مثل مورچه بره کار کنه خسته بشه بکپه یه گوشه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو اعصاب تر از مهمونی که شب می مونه مهمونیه که شب مونده و صبح زودتر از همه بیدار می‌شه جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر بقیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنیم اون قسمتهاش که به بقیه حال میده برای ما کار نمیکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمان به جایی رسیده که طوری باید دلتنگ شویم که به کسی برنخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولام صفر شد بهم پول بده ایزد با این وضع فقط باید پسته رو بلیسم از چی بگم تو بهم بگو چی بگم خب ما گفتیمو پراید دوباره ۷ میلیونی شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاس ۹۲ از چی بگم از سامسونگی که شده سمبل رشادت ایران شده واسش مثه صندوق تجارت پس glx وطن کجاس نیس با اینکه از جیب در میاد اما مجاز نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بغض یک زن بهش نزدیکتر بشید و موقع بغض یک مرد ازش فاصله بگیرید قبل از خواب هم که مسواک بزنید همین دیگه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جملات طنز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﻲ ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین باری که مامانت صدات میکنه که بری واسه شام/نهار، نرو !!! این یه توطئه ست، میخوان ازت کار بکشن…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استرسی که ما موقع باز کردن سایت دانشگاه واسه دیدن نمرمون داریم تروریست القاعده برای عملیات انتحاری نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق دوران مهد کودکم نه تنها ازدواج کردبلکه طلاقم گرفت. منم هنوز دارم پاندای کنگ‌فوکار دانلود میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی شد پشه هم مثل مورچه بره کار کنه خسته بشه بکپه یه گوشه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو اعصاب تر از مهمونی که شب می مونه مهمونیه که شب مونده و صبح زودتر از همه بیدار می‌شه جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر بقیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنیم اون قسمتهاش که به بقیه حال میده برای ما کار نمیکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمان به جایی رسیده که طوری باید دلتنگ شویم که به کسی برنخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولام صفر شد بهم پول بده ایزد با این وضع فقط باید پسته رو بلیسم از چی بگم تو بهم بگو چی بگم خب ما گفتیمو پراید دوباره ۷ میلیونی شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاس ۹۲ از چی بگم از سامسونگی که شده سمبل رشادت ایران شده واسش مثه صندوق تجارت پس glx وطن کجاس نیس با اینکه از جیب در میاد اما مجاز نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بغض یک زن بهش نزدیکتر بشید و موقع بغض یک مرد ازش فاصله بگیرید قبل از خواب هم که مسواک بزنید همین دیگه