بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حقیقت اینه که: فرودگاهها بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند و دیوارهای بیمارستان ها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــــــــــــــــــــــــروم : : تا نفــــــسم باعث آزار دیگران نباشد:نمانم...تا... بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های تلخی که بر گورها می چکند حرف های شیرینی هستند که روزگاری باید بر زبان می امدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه متوازی الاضلاع عشقی گیر کردم نمیفهمم کی به کیه! اصلا یه وضعیه ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون ایرانی جماعت اینه که هر چی از پول خوششون میاد از پولدار خوششون نمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هروقت خیلی خوشحال می‌شم وسطش یکم فک می‌کنم ببینم کجای کار می‌لنگه که من انقدر خوشحالم اصولا باید یه ضدحالی باشه توش نمی‌شه همینجوری که !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای من فقط یک نفر لبخند مرا خواست  (عکاس ) بود که او هم (پولش )را گرفت................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمانیم... آنقدرها هم نه سرما می خوردیم و نه حساسیت فصلی داشتیم! بغض ها بود که گلو درد می آورد و اشک ها بود که حساسیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان ؟ چ تفاوتی دارد؟ حضورت صدایت نفسهایت  و گرمی دستهایت بهاری می کند سرزمین مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فاحشــگي خواهــد افتـاد آنـكه بخـواهد پيوســته همــه را راضـــي نــــگه دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت عـزیـز ... لدفن بـخـآطـر جـنـس مـخـآلـف ... جـنـس مـوآفـقـتـو نـفـروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره عروسک !دلش میخواست زار زار گریه کند اما خنده را به لبانش دوخته بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چه صبورانه بعضی دردها را تحمل میکند بی آنکه بداند حق است یا ستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند گاهی هم “سکوت” آخرین اخطار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا بهم میگن:چرا میخندی بگو ما هم بخندیم... اما هرگزنگفتن:چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا اهـــــــل معاملـــــه هستی؟ من جهنـــــــمت راندیده بازندگـــــــیم عوض میکنم! توکــــه زندگــــــی مرا دیده ای.. نتــــرس ضرر نمیکــــــــــنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حقیقت اینه که: فرودگاهها بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند و دیوارهای بیمارستان ها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــــــــــــــــــــــــــــــروم : : تا نفــــــسم باعث آزار دیگران نباشد:نمانم...تا... بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های تلخی که بر گورها می چکند حرف های شیرینی هستند که روزگاری باید بر زبان می امدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه متوازی الاضلاع عشقی گیر کردم نمیفهمم کی به کیه! اصلا یه وضعیه ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون ایرانی جماعت اینه که هر چی از پول خوششون میاد از پولدار خوششون نمیاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هروقت خیلی خوشحال می‌شم وسطش یکم فک می‌کنم ببینم کجای کار می‌لنگه که من انقدر خوشحالم اصولا باید یه ضدحالی باشه توش نمی‌شه همینجوری که !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای من فقط یک نفر لبخند مرا خواست  (عکاس ) بود که او هم (پولش )را گرفت................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمانیم... آنقدرها هم نه سرما می خوردیم و نه حساسیت فصلی داشتیم! بغض ها بود که گلو درد می آورد و اشک ها بود که حساسیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان ؟ چ تفاوتی دارد؟ حضورت صدایت نفسهایت  و گرمی دستهایت بهاری می کند سرزمین مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فاحشــگي خواهــد افتـاد آنـكه بخـواهد پيوســته همــه را راضـــي نــــگه دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت عـزیـز ... لدفن بـخـآطـر جـنـس مـخـآلـف ... جـنـس مـوآفـقـتـو نـفـروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره عروسک !دلش میخواست زار زار گریه کند اما خنده را به لبانش دوخته بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چه صبورانه بعضی دردها را تحمل میکند بی آنکه بداند حق است یا ستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند گاهی هم “سکوت” آخرین اخطار است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا بهم میگن:چرا میخندی بگو ما هم بخندیم... اما هرگزنگفتن:چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا اهـــــــل معاملـــــه هستی؟ من جهنـــــــمت راندیده بازندگـــــــیم عوض میکنم! توکــــه زندگــــــی مرا دیده ای.. نتــــرس ضرر نمیکــــــــــنی