بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنده برای ِ قدیم ها بود ... ، الان دود فقط از کلّه بلند می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورتت رو درست مقابل صورتم بگیر... می خوام بیزاریمو ازت... یک جا... تو صورتت تف کنم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا چندسال پیش فکرمیکردم وقتی سرما میخوریم مغزمون اب میشه از راه بینی مون میاد بیرون،هروقت فکرم درس کارنمیکرد میگفتم انقد سرماخوردم تموم مغزم اب شده دیگه خنگ شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بوده همین بوده!! عجیب است بی تفاوتی و دلشکستگی از قدیم ها بین آدمها رواج داشته و بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات لازم است فقط بایستیم و برای برکات زندگی خدا رو شکر کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست، تلخ کردن زندگی خود برای کسانی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیشان را سپری میکنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی تون هیچ وقت با یک خر دردو دل نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف این که کسی با شما مخالفت نمی کند دلیل عقل و درایت شما نیست از کجا معلوم رئیس نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در بی عدالتی بی طرف هستید بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای دلم پدر میشوم بر سرش فریاد میزنم بس کن تودیگر بزرگ شده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تمام قبر های این شهر بوسه بزن شاید به یاد آوری کجا مرا جا گذاشتی......  من در تنها ترین قبر این شهر خفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین واقعیت این زندگی اینه که هیشکی تو رو بخاطر خود خودت نمیخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوای دو نــفــره نه ابـــــر می خواهد ، نه بــــاران ، نه یک بعدازظهر پــایــیــزی ڪـــــافیستـــ حواسماטּ بهم باشد … همیـــــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید: -قلبتان را از نفرت پاک کنید. -ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید. - ساده زندگی کنید. -بیشتر بدهید. -کمتر توقع داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــــــا م باید بگی : وقتی میبینم الان با کیا میپری ... میفهمم اون موقع که با ما بودی " اوج پروازت" بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که دل ِ آدم می گیرد خُب طبیعی است ... ، این که می گیرد و ول نمی کند غیر طبیعی است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنده برای ِ قدیم ها بود ... ، الان دود فقط از کلّه بلند می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورتت رو درست مقابل صورتم بگیر... می خوام بیزاریمو ازت... یک جا... تو صورتت تف کنم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا چندسال پیش فکرمیکردم وقتی سرما میخوریم مغزمون اب میشه از راه بینی مون میاد بیرون،هروقت فکرم درس کارنمیکرد میگفتم انقد سرماخوردم تموم مغزم اب شده دیگه خنگ شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بوده همین بوده!! عجیب است بی تفاوتی و دلشکستگی از قدیم ها بین آدمها رواج داشته و بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات لازم است فقط بایستیم و برای برکات زندگی خدا رو شکر کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست، تلخ کردن زندگی خود برای کسانی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیشان را سپری میکنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی تون هیچ وقت با یک خر دردو دل نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف این که کسی با شما مخالفت نمی کند دلیل عقل و درایت شما نیست از کجا معلوم رئیس نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در بی عدالتی بی طرف هستید بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای دلم پدر میشوم بر سرش فریاد میزنم بس کن تودیگر بزرگ شده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تمام قبر های این شهر بوسه بزن شاید به یاد آوری کجا مرا جا گذاشتی......  من در تنها ترین قبر این شهر خفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین واقعیت این زندگی اینه که هیشکی تو رو بخاطر خود خودت نمیخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوای دو نــفــره نه ابـــــر می خواهد ، نه بــــاران ، نه یک بعدازظهر پــایــیــزی ڪـــــافیستـــ حواسماטּ بهم باشد … همیـــــن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید: -قلبتان را از نفرت پاک کنید. -ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید. - ساده زندگی کنید. -بیشتر بدهید. -کمتر توقع داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــــــا م باید بگی : وقتی میبینم الان با کیا میپری ... میفهمم اون موقع که با ما بودی " اوج پروازت" بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که دل ِ آدم می گیرد خُب طبیعی است ... ، این که می گیرد و ول نمی کند غیر طبیعی است ...