بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من میدونم اگه من دو نفره بشماااا هوا سه نفره میشه !!!! والا شانس نیس کع …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب دهکده آبی پارس بم اس داد: به درک.. نیا !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس دارد و  کمدی است برای آن که می اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم آنها مرده بودند و زندگی می کردند ما زندگی می کنیم و مرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام ... این روزها در سکوت سرسخت ... بی صدا گریه میکنم ... ولی ... دنیا ... مواظبم باش ... قلبم هنوز زنانه میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حسودی نکن… یه چیزایی هم تو داری که من ندارم. مثلا عقده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه به كسي نگي شيري يا روباه،بگو گرگي يا لاشخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻮﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪ، ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﯾﻪ ﺁﺟﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﯿﻮﻓﺘﺎﺩ! ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ : ** ﮐﻠﯿﭙﺲ ﻫﺎﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻣـــــﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕـــــﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺘـــــﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﮕـــــﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﻣﯿﺸﻪ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای قلب مفید تر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد ورقه های دفترشعرم را با خود برد... فردا تمام شهر عاشقت خواهندشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رسم زمونه.... که آدمها ساده میان، ساده میرن، ولی حق خیلی ها ساده رفتن نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ببازم لبخند میزنم تا دشمنم به پیروزیش شک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهالی بهشت چهار نشانه دارند 1.گشاده رو 2.زبان نرم 3.دل مهربان 4.قلب بخشنده تقدیــــم شما که اهل بهـــــــشـــــــتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم اومد برای ما "فال" گرفت، نگو که برعکس شنیدم، همش "لاف" بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من میدونم اگه من دو نفره بشماااا هوا سه نفره میشه !!!! والا شانس نیس کع …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب دهکده آبی پارس بم اس داد: به درک.. نیا !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس دارد و  کمدی است برای آن که می اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم آنها مرده بودند و زندگی می کردند ما زندگی می کنیم و مرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام ... این روزها در سکوت سرسخت ... بی صدا گریه میکنم ... ولی ... دنیا ... مواظبم باش ... قلبم هنوز زنانه میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حسودی نکن… یه چیزایی هم تو داری که من ندارم. مثلا عقده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه به كسي نگي شيري يا روباه،بگو گرگي يا لاشخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻮﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪ، ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﯾﻪ ﺁﺟﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﻧﯿﻮﻓﺘﺎﺩ! ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ : ** ﮐﻠﯿﭙﺲ ﻫﺎﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻣـــــﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕـــــﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺘـــــﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﮕـــــﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﻣﯿﺸﻪ !..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ورزشی برای قلب مفید تر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد ورقه های دفترشعرم را با خود برد... فردا تمام شهر عاشقت خواهندشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رسم زمونه.... که آدمها ساده میان، ساده میرن، ولی حق خیلی ها ساده رفتن نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ببازم لبخند میزنم تا دشمنم به پیروزیش شک کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهالی بهشت چهار نشانه دارند 1.گشاده رو 2.زبان نرم 3.دل مهربان 4.قلب بخشنده تقدیــــم شما که اهل بهـــــــشـــــــتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم اومد برای ما "فال" گرفت، نگو که برعکس شنیدم، همش "لاف" بود...