بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جریان دارد  جریان دارد اما در من و تو بودن ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرش :  هروقت می دونستم از همه خسته میشه و برمی گرده پیشم دستامو می ذاشتم رو بخاری  تا نگه دستات سرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشبی از شبهای زمستان مسافری به خاطر گرمای نگاهت به تو پناه اوردتنهایش نگذار شاید در گرمترین روزهای تابستان به خنکای لبخندش محتاج شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها زيادي ساكت شده ام نميدانم چرا حرفهايم به جاي گلو از چشم هايم بيرون مي ايند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حاضرجوابی بی پاسخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم از مرام این مردم پست  این طایفه زنده کش مرده پرست تا هست به ذلت بکشندش ز جفا  تا رفت به عزت ببرندش سرو دست واقعا این بهم ثابت شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز يكي از دوستت دارم هايت راازمن پنهان كن  و بگذار براي روز مبادا كه دوري خسته اي  براي فرداهايي كه دوستشان ندارم  و تنهاشنيدن اين دوكلمه ازدهان تو آرامم ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مردي زن رانميفهمد وهيچ زني مرد رانميفهمد زيبايي باهم بودنشان همين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را در آغوش بگیر و بخــــــــواب ! هیچ کس آشفتگی ات را شانـــــه نخواهد زد ! این جمع پر از تنــــهاییست…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید وقتی یه مهمون میاد همه چی نو خونه مثل بهشت میشه؟...از دکوراسیون خونه بگیر تا غذا و سایر امکانات..پس ما خودمون ادم نیستیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی همه ی ما "یـــه نـــفــــر"هست که وجودش بزرگترین شانس زندگیمونه... امـــــــــا امان از روزی که همون یه نفر تنهامون بذاره..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافظه قلبت اونقدر پر نشه که واسه اضافه کردن کسی منو پاک کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی از عارفی پرسید روی نگین انگشترم چه حک کنم تا هنگام شادی و غم به ان نگاه کنم گفت: بنویس میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کی هستی که بخواهی زندگی من را قضاوت کنی؟؟؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم. فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت من را نشان بدهی, مطمئن شو دست های خودت پاک است... "باب مارلی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي پينوکيو رو پيدا کنه با "بعضیا" آشنا کنه  تا ازش بپرسن چه جوری آدم شد... شايد واسه اونا هم يه فرجی شه... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــيچ ميدانســتي زيــباترين عــاشــقانــه اي کــه برايــم گفــتي وقــتي بــود که  اسمــم را بــا “مــيــم” به انــتها رساندي . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جریان دارد  جریان دارد اما در من و تو بودن ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرش :  هروقت می دونستم از همه خسته میشه و برمی گرده پیشم دستامو می ذاشتم رو بخاری  تا نگه دستات سرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشبی از شبهای زمستان مسافری به خاطر گرمای نگاهت به تو پناه اوردتنهایش نگذار شاید در گرمترین روزهای تابستان به خنکای لبخندش محتاج شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها زيادي ساكت شده ام نميدانم چرا حرفهايم به جاي گلو از چشم هايم بيرون مي ايند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حاضرجوابی بی پاسخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم از مرام این مردم پست  این طایفه زنده کش مرده پرست تا هست به ذلت بکشندش ز جفا  تا رفت به عزت ببرندش سرو دست واقعا این بهم ثابت شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز يكي از دوستت دارم هايت راازمن پنهان كن  و بگذار براي روز مبادا كه دوري خسته اي  براي فرداهايي كه دوستشان ندارم  و تنهاشنيدن اين دوكلمه ازدهان تو آرامم ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مردي زن رانميفهمد وهيچ زني مرد رانميفهمد زيبايي باهم بودنشان همين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را در آغوش بگیر و بخــــــــواب ! هیچ کس آشفتگی ات را شانـــــه نخواهد زد ! این جمع پر از تنــــهاییست…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید وقتی یه مهمون میاد همه چی نو خونه مثل بهشت میشه؟...از دکوراسیون خونه بگیر تا غذا و سایر امکانات..پس ما خودمون ادم نیستیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی همه ی ما "یـــه نـــفــــر"هست که وجودش بزرگترین شانس زندگیمونه... امـــــــــا امان از روزی که همون یه نفر تنهامون بذاره..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافظه قلبت اونقدر پر نشه که واسه اضافه کردن کسی منو پاک کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی از عارفی پرسید روی نگین انگشترم چه حک کنم تا هنگام شادی و غم به ان نگاه کنم گفت: بنویس میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کی هستی که بخواهی زندگی من را قضاوت کنی؟؟؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم. فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت من را نشان بدهی, مطمئن شو دست های خودت پاک است... "باب مارلی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي پينوکيو رو پيدا کنه با "بعضیا" آشنا کنه  تا ازش بپرسن چه جوری آدم شد... شايد واسه اونا هم يه فرجی شه... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــيچ ميدانســتي زيــباترين عــاشــقانــه اي کــه برايــم گفــتي وقــتي بــود که  اسمــم را بــا “مــيــم” به انــتها رساندي . . .