بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی و بوسیدن َت بی وققه ... ، نیستی و بی وقفه پوسیدن َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان به لبخندی که بر لبها می نشانند و به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که ار هم می کاهند، می ارزند و ما بودنشان را می خواهیم چون وجودشان زمین را زیباتر می کند پس همیشه باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره خواب میبینم که جاده زیر پاهامه... یه عمره رفتن از اینجا تمام وقت رویامه.. یه عمره منتظر موندن غم امروزه و فردامه.. نه تقدیرم عوض میشه،نه رفتن قد پاهامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایبندی هر کس به اندازه ریشه ی اوست...به هر درختی نمی توان تکیه کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دادن من و دوستم هنگام دعوا: انگار از وحشی اومده بلبل درازی هم که می کنی هر چیم بزرگتر میشه گنده تر میشه صداتو برامن داد نزن تونه تربیت داری نه خانوادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امامم آموختم که هیچ کس و هیچ جا "در روی زمین" برای درد و دل کردن بهتر از چاه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که تو را بخواهد . . .  نه کسی که تو را هم بخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن درخـت‌ها کــه زرد شـده‌انـد سـبـز مــی‌شـونــد... خـورشـیـد هـمـیـن حــوالـیـست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی دنیا را سخت گرفته ایم... همین که خدا هرلحظه باماست... و سایه ی پدر و مادر بالای سرمان است... یـــــعــــــنـــــی خــــوشـــبـــــخـــــتـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز شوق فردا رو داریم و حسرت دیروز را اما امروز زیباتر از فردا و دیروز است دوستت دارم و دوستم بدار شاید فردایی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رز سرخ تو دست راستت بگیر و یه رز سفید تو دست چپت و تو آیینه نگاهشون کن من اون یاس وسطی رو با دنیا عوض نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی دیگه نباشی ، آفرین ، چه با اراده لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايى كه باعث ميشن آدم بگه دمت گرم خيلي وقت بود اينجوري نخنديده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكافات عمل غافل نشو، گندم از گندم برويد ، جو ز جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم:دختره تو سرمای 15- درجه به خاطر ناخوناش دستکشاشو گرفته دستش. به این دکمه اینتر قسم دیدم که میگما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دست هایم را با لیوان چایم گرم میکنم و این اوج تنهاییست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی و بوسیدن َت بی وققه ... ، نیستی و بی وقفه پوسیدن َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان به لبخندی که بر لبها می نشانند و به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که ار هم می کاهند، می ارزند و ما بودنشان را می خواهیم چون وجودشان زمین را زیباتر می کند پس همیشه باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره خواب میبینم که جاده زیر پاهامه... یه عمره رفتن از اینجا تمام وقت رویامه.. یه عمره منتظر موندن غم امروزه و فردامه.. نه تقدیرم عوض میشه،نه رفتن قد پاهامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایبندی هر کس به اندازه ریشه ی اوست...به هر درختی نمی توان تکیه کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دادن من و دوستم هنگام دعوا: انگار از وحشی اومده بلبل درازی هم که می کنی هر چیم بزرگتر میشه گنده تر میشه صداتو برامن داد نزن تونه تربیت داری نه خانوادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امامم آموختم که هیچ کس و هیچ جا "در روی زمین" برای درد و دل کردن بهتر از چاه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که تو را بخواهد . . .  نه کسی که تو را هم بخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن درخـت‌ها کــه زرد شـده‌انـد سـبـز مــی‌شـونــد... خـورشـیـد هـمـیـن حــوالـیـست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی دنیا را سخت گرفته ایم... همین که خدا هرلحظه باماست... و سایه ی پدر و مادر بالای سرمان است... یـــــعــــــنـــــی خــــوشـــبـــــخـــــتـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز شوق فردا رو داریم و حسرت دیروز را اما امروز زیباتر از فردا و دیروز است دوستت دارم و دوستم بدار شاید فردایی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رز سرخ تو دست راستت بگیر و یه رز سفید تو دست چپت و تو آیینه نگاهشون کن من اون یاس وسطی رو با دنیا عوض نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی دیگه نباشی ، آفرین ، چه با اراده لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايى كه باعث ميشن آدم بگه دمت گرم خيلي وقت بود اينجوري نخنديده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكافات عمل غافل نشو، گندم از گندم برويد ، جو ز جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم:دختره تو سرمای 15- درجه به خاطر ناخوناش دستکشاشو گرفته دستش. به این دکمه اینتر قسم دیدم که میگما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دست هایم را با لیوان چایم گرم میکنم و این اوج تنهاییست ...