بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جهانی هستیم که باید بین جلاد بودن و قربانی بودن همواره یکی را انتخاب کنیم و همه قربانی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چه مایه اندهناک و دشوار می تواند باشد عالم وقتی تو هیچ بهانه ای برای حضور در آن نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلق و خوی همه آدمیان همین است هر کس محبت و پاکدلی خود را نثارشان کند آسوه اش نمی گذارند و استثمارش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا دست میدی انگار داری یه مــــــــــاهی مرده رو تکون میدی خو نمیخوای دست نده عاشغال :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زیبا ترین لبخندها عمیق ترین رازها را پنهان می کنند. زیباترین چشمها بیشترین اشک ها را گریسته اند و مهربان ترین قلب ها بیشترین دردها را حس کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمیخواد اعصاب میخواد که من ندارم برو خدا روزیت را جای دیگه حواله کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دردناک تر از دیدن اشک های مادرنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیت مترسکی میشم تا هیچوقت غم و غصه دور و برت پیدا نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که ازارت می دهد به راحتی دل بکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کند تو را دشمن میپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته حس کنی دوست و یار تک و شخصیشی!! اما.. جز دوستای عمومیش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسره قد فيل رشد كرده, قيافه اورانكوتان داره بعد دوس دخترش بهش ميكه: جوجو دقت كردين:``جوجو``

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت اخلاق گندکسي رو به خاطر قيافه خوبش تحمل نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابط سر د است باید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و تنهایی و یک شمع... خدایا! نکند باد بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بخش باش وقتی درد دارم,نترس از هجوم حضورم,چیزی جز تنهایی همراه من نیست ای دوست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جهانی هستیم که باید بین جلاد بودن و قربانی بودن همواره یکی را انتخاب کنیم و همه قربانی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چه مایه اندهناک و دشوار می تواند باشد عالم وقتی تو هیچ بهانه ای برای حضور در آن نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلق و خوی همه آدمیان همین است هر کس محبت و پاکدلی خود را نثارشان کند آسوه اش نمی گذارند و استثمارش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بعضیا دست میدی انگار داری یه مــــــــــاهی مرده رو تکون میدی خو نمیخوای دست نده عاشغال :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زیبا ترین لبخندها عمیق ترین رازها را پنهان می کنند. زیباترین چشمها بیشترین اشک ها را گریسته اند و مهربان ترین قلب ها بیشترین دردها را حس کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمیخواد اعصاب میخواد که من ندارم برو خدا روزیت را جای دیگه حواله کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دردناک تر از دیدن اشک های مادرنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیت مترسکی میشم تا هیچوقت غم و غصه دور و برت پیدا نشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که ازارت می دهد به راحتی دل بکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کند تو را دشمن میپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته حس کنی دوست و یار تک و شخصیشی!! اما.. جز دوستای عمومیش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسره قد فيل رشد كرده, قيافه اورانكوتان داره بعد دوس دخترش بهش ميكه: جوجو دقت كردين:``جوجو``

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت اخلاق گندکسي رو به خاطر قيافه خوبش تحمل نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابط سر د است باید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و تنهایی و یک شمع... خدایا! نکند باد بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بخش باش وقتی درد دارم,نترس از هجوم حضورم,چیزی جز تنهایی همراه من نیست ای دوست