بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه... . قدرت آيفون دقت آيپد زيبايي گلكسي نوت بزرگي مك 2013 شارژدهي مكبوك اير دوربين نوكيا . دوستون دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت مانند قلیان شد، که تاوقتی‌ طعم داشت با او بودند از طعم که افتاد گفتند سوخت بریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما کاری کنید که  مردم فکر کنند که دارند فکر می کنند آنها شما را دوست خواهند داشت اگر شما واقعا مردم را وادار به فکر کردن کنید آنها از شما متنفر خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ىك نگاه سرد روى زمستان را هم سفىد مىكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش، کسی هم خوشش نیومد… نیومد… که نیومد! اینجا مجسمه سازی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم  از کارهای خطایی که مرتکب شدیم نیست... بلکه ازین است که: چرا کارهای درست رابرای کسی که لیاقتش را نداشته انجام داده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به رختخواب میروم،اما هیچ اطمینانی ندارم که فردا صبح زنده برمیخیزم با این حال ساعتم را برای فردا کوک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو فهمیدم تو زندگی ی چیزایی رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمره گی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه هایت را با"ق" بنویس تا هیجگاه باورشان نکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داریم .. بی خیال شویم، بیخیال گذشته، بی خیال آینده، بی خیال احساس ، بی خیال اگرها و شاید ها گتهی لازم است بگوییم......... " هر چه بادا باد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان وسیله اس....نمره دست معلمه الکی خودتو از اینترنت نندازی بشینی درس بخونی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وقتی فکر میکنی داری برنده میشی شکست میخوری!! اینو همیشه یادت باشه مغرور نباش که موقع شکستت کسی باشه دستتو بگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن را تا ابد اينگونه آغاز ميكنم  يكي بود . . . هنوزم هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه محترم! اصلا مهم نیست که تو این سرما هنوز زنده مانده ای! مهم اینه که صفحه موبایل من سولاریوم نیست که شبا بیای جلوش خودت رو برنزه کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تنهایی میزنه به سرم ....بعضی وقتا قید خودمم میزنم...اینجوری نبین دلم مث تو شاد باش....بعضی وقتا از یه کنایه بیشترم....چشام برازغمه سرمو بالا نمیارم...بعضی وقتا بایه اشاره میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده تحريمم نكن...  من ايرانيم... براي داشتنت دنيا را هم دور خواهم زد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه... . قدرت آيفون دقت آيپد زيبايي گلكسي نوت بزرگي مك 2013 شارژدهي مكبوك اير دوربين نوكيا . دوستون دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت مانند قلیان شد، که تاوقتی‌ طعم داشت با او بودند از طعم که افتاد گفتند سوخت بریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما کاری کنید که  مردم فکر کنند که دارند فکر می کنند آنها شما را دوست خواهند داشت اگر شما واقعا مردم را وادار به فکر کردن کنید آنها از شما متنفر خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ىك نگاه سرد روى زمستان را هم سفىد مىكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش، کسی هم خوشش نیومد… نیومد… که نیومد! اینجا مجسمه سازی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم  از کارهای خطایی که مرتکب شدیم نیست... بلکه ازین است که: چرا کارهای درست رابرای کسی که لیاقتش را نداشته انجام داده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به رختخواب میروم،اما هیچ اطمینانی ندارم که فردا صبح زنده برمیخیزم با این حال ساعتم را برای فردا کوک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو فهمیدم تو زندگی ی چیزایی رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمره گی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه هایت را با"ق" بنویس تا هیجگاه باورشان نکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داریم .. بی خیال شویم، بیخیال گذشته، بی خیال آینده، بی خیال احساس ، بی خیال اگرها و شاید ها گتهی لازم است بگوییم......... " هر چه بادا باد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان وسیله اس....نمره دست معلمه الکی خودتو از اینترنت نندازی بشینی درس بخونی ها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وقتی فکر میکنی داری برنده میشی شکست میخوری!! اینو همیشه یادت باشه مغرور نباش که موقع شکستت کسی باشه دستتو بگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن را تا ابد اينگونه آغاز ميكنم  يكي بود . . . هنوزم هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه محترم! اصلا مهم نیست که تو این سرما هنوز زنده مانده ای! مهم اینه که صفحه موبایل من سولاریوم نیست که شبا بیای جلوش خودت رو برنزه کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تنهایی میزنه به سرم ....بعضی وقتا قید خودمم میزنم...اینجوری نبین دلم مث تو شاد باش....بعضی وقتا از یه کنایه بیشترم....چشام برازغمه سرمو بالا نمیارم...بعضی وقتا بایه اشاره میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده تحريمم نكن...  من ايرانيم... براي داشتنت دنيا را هم دور خواهم زد...