بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید بد باشی،تابدونن خوب بودن وظیفه نیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که "محبــ ــت مادر" رو با "هان و "چیه"؟؟؟ جواب بــــدی بعد زنگ یه غریبه رو که فقط هوســــــ ـه، با "جانــم" جواب بدی ! ! ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دنیا باهمه ی بزرگی اش آنقدرگوشهایش صدایت رابد میشنود که اگربابلندترین صدای کودکانه دادبزنی دوچرخه میخواهم؛ویلچرنصیبت میکند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که سطح درآمد بعضیا از سطح فرهنگشون جلو زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیر شدیموآ خرشم نفهمیدیم: لب تاب ؟ لپ تاپ ؟ لپ تاب ؟ لب تاپ ؟ هرکدومم میگیم یه لامصبی، پیدا میشه میاد گیر میده والا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی همانند عهدی است که بعد از گناه با خدا بسـته ایم .. اما عشق خدا کجا ، این عشق کجا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پرندگان انقدر سرگرم دانه چیدن میشوند که پرواز رافراموش وآسمان را ازیاد میبرند گاهی پرتاب سنگی کوچک یاد اور پرواز وآسمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... چاییم سرد بشه میریزم دور... تو که جای خود داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــم عاشــــقتــم .... هـــم ازتـــ متنــفـــرم.... میـــانگیـــن کــه بگیــری میـبـیـنـــی بــرام مهـــــم نیستــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه می فهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل بستن به طاووسی است که فقط زیبایی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کلاغ ها بگویید قصه من اینجا تمام شد....!!!!!!!!!! یکی بود و نبود مرا با خود برد..............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هربار سرت با یکی گرم باشه دلیل بر با ارزش بودنت نیست,انقدر بی ارزشی که همه اندازه توهستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن "حوایــی"هستم که به "هوای"هیچکس تورا فـــراموش نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حسی هم هست به اسم "دلــــتـــنـــگــــی"...لامصب انگار رو قلبت اسید میریزه...خیلی سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول بهروز وثوق : عددی نیستیم ولی‌ صد رقم خاطر خاتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــی کــه بـخـواهـد بــرود..... مـیـرود! داد نـمـیـزنــد کـه مــن دارم مــیـروم !!! آدمـی کــه رفـتـنـشـو داد مـیـزنه نــمـیـخـواد بــره! داد مـیـزنه کـه نـگـذارنـد بــرود!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید بد باشی،تابدونن خوب بودن وظیفه نیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که "محبــ ــت مادر" رو با "هان و "چیه"؟؟؟ جواب بــــدی بعد زنگ یه غریبه رو که فقط هوســــــ ـه، با "جانــم" جواب بدی ! ! ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دنیا باهمه ی بزرگی اش آنقدرگوشهایش صدایت رابد میشنود که اگربابلندترین صدای کودکانه دادبزنی دوچرخه میخواهم؛ویلچرنصیبت میکند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که سطح درآمد بعضیا از سطح فرهنگشون جلو زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیر شدیموآ خرشم نفهمیدیم: لب تاب ؟ لپ تاپ ؟ لپ تاب ؟ لب تاپ ؟ هرکدومم میگیم یه لامصبی، پیدا میشه میاد گیر میده والا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی همانند عهدی است که بعد از گناه با خدا بسـته ایم .. اما عشق خدا کجا ، این عشق کجا ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پرندگان انقدر سرگرم دانه چیدن میشوند که پرواز رافراموش وآسمان را ازیاد میبرند گاهی پرتاب سنگی کوچک یاد اور پرواز وآسمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... چاییم سرد بشه میریزم دور... تو که جای خود داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــم عاشــــقتــم .... هـــم ازتـــ متنــفـــرم.... میـــانگیـــن کــه بگیــری میـبـیـنـــی بــرام مهـــــم نیستــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه می فهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از دل بستن به طاووسی است که فقط زیبایی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کلاغ ها بگویید قصه من اینجا تمام شد....!!!!!!!!!! یکی بود و نبود مرا با خود برد..............!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هربار سرت با یکی گرم باشه دلیل بر با ارزش بودنت نیست,انقدر بی ارزشی که همه اندازه توهستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن "حوایــی"هستم که به "هوای"هیچکس تورا فـــراموش نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حسی هم هست به اسم "دلــــتـــنـــگــــی"...لامصب انگار رو قلبت اسید میریزه...خیلی سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول بهروز وثوق : عددی نیستیم ولی‌ صد رقم خاطر خاتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــی کــه بـخـواهـد بــرود..... مـیـرود! داد نـمـیـزنــد کـه مــن دارم مــیـروم !!! آدمـی کــه رفـتـنـشـو داد مـیـزنه نــمـیـخـواد بــره! داد مـیـزنه کـه نـگـذارنـد بــرود!!!