بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ .. " ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان پنداشتن. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود!! گاهی آدم باید حس هاشو سرکوب کنه! حتی حس دوست داشتن به تورا! در غیر اینصورت این خود ماهستیم که از طرف مقابل  سرکوفت و سرکوب میشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــدتــريــن هــا هــمــيــشــه نــصــيــب كــســانــي مــيــشــونــد كــه قــبــلا بــه بــهــتــريــن هــا راضــي نــبــودنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهــــــــایی"آنجاست که "نبـــــــودنت" آه هیچکس رابلنــــد نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از ناموفق بودن طرح زوج و فرد برای کاهش آلودگی، از هفته بعد طرح “هرکی تک بیاره ماشینشُ میبره بیییرون” از درب منازل اجرا خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده زیبای ارزوهای پایدارم!من نیز روزی بر بال تو سوار بودم وبه هفت اسمان سفر میکودم اما امروز درحال هبوطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نياز داريم بي خيال شويم بي خيال گذشته بي خيال آينده بي خيال احساس، بي خيال اگرها و شايدها گاهي لازم است بگوييم هر چه باداباد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آدما رو مثل اسکناس جلو نورگرفت و واقعی هاشو تشخیص داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بویِ شومِ امتحان آید همی //// یاد صفر مهربان آید همی ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم //// دل به امید تقلب بسته ایم ما برای کسب مدرک آمدیم //// نی برای درک مطلب آمدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی از دور قشنگه ... حتی آدما ... نزدیک که میشه گندش در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بیـــخبر از محنت روز افزونم دانم که ندانی از جدایی چونم بازآی که سرگشته تر از فرهادم دریاب که دیوانه تر از مجنونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نعمت هایی ک خدای مهربون ب همه ی ما تو فصل زمستون میدیه اینکه هر دفه برای هر جارفتن نمیخاد جورابتو بشوی نه انصافن ناموسن راس نمیگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود یه بار دیگه عمر کنم... هیچی اتفاقی نمی افتد همینجوری بازم گند میزدم به زندگیم! چون من هنوزم همونم و دنیا هنوز همین طوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانید کسی متاهل است لطفا به رابطه اش احترام بگذارید و دلیل جداییش نباشید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ .. " ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان پنداشتن. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود!! گاهی آدم باید حس هاشو سرکوب کنه! حتی حس دوست داشتن به تورا! در غیر اینصورت این خود ماهستیم که از طرف مقابل  سرکوفت و سرکوب میشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــدتــريــن هــا هــمــيــشــه نــصــيــب كــســانــي مــيــشــونــد كــه قــبــلا بــه بــهــتــريــن هــا راضــي نــبــودنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهــــــــایی"آنجاست که "نبـــــــودنت" آه هیچکس رابلنــــد نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از ناموفق بودن طرح زوج و فرد برای کاهش آلودگی، از هفته بعد طرح “هرکی تک بیاره ماشینشُ میبره بیییرون” از درب منازل اجرا خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده زیبای ارزوهای پایدارم!من نیز روزی بر بال تو سوار بودم وبه هفت اسمان سفر میکودم اما امروز درحال هبوطم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نياز داريم بي خيال شويم بي خيال گذشته بي خيال آينده بي خيال احساس، بي خيال اگرها و شايدها گاهي لازم است بگوييم هر چه باداباد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آدما رو مثل اسکناس جلو نورگرفت و واقعی هاشو تشخیص داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بویِ شومِ امتحان آید همی //// یاد صفر مهربان آید همی ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم //// دل به امید تقلب بسته ایم ما برای کسب مدرک آمدیم //// نی برای درک مطلب آمدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی از دور قشنگه ... حتی آدما ... نزدیک که میشه گندش در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بیـــخبر از محنت روز افزونم دانم که ندانی از جدایی چونم بازآی که سرگشته تر از فرهادم دریاب که دیوانه تر از مجنونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نعمت هایی ک خدای مهربون ب همه ی ما تو فصل زمستون میدیه اینکه هر دفه برای هر جارفتن نمیخاد جورابتو بشوی نه انصافن ناموسن راس نمیگم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود یه بار دیگه عمر کنم... هیچی اتفاقی نمی افتد همینجوری بازم گند میزدم به زندگیم! چون من هنوزم همونم و دنیا هنوز همین طوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانید کسی متاهل است لطفا به رابطه اش احترام بگذارید و دلیل جداییش نباشید