بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد به قلب من هی تازیانه میزدی؟ واسه رفتن به هر درو به هر بهونه میزدی؟ هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من مانند پاییز است که پیر شد از ندیدن بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏــــــﻮﺷـــﻪ ﻣـــــَﺮﺩﻭﻧــﻪ ﻓـــــﺮﺍﻭﻭﻧـــــﻪ ....√  ﻗـــﻮﻻﯼ ﻣــــﺮﺩﻭﻧـــﻪ ﮐﻤــــــــــــــﻪ ....↯↯↯

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تلخ ترین لحظه زندگی چه موقع س؟؟ وقتی که بفهمی واسه عزیزترینت فقط یه تجربه بودی... بخدا خیلی سخته درکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا هیچ زنی رو ندیدم بدون تعریف فکر کنه قیافش قشنگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــوت معنای خاصی ندارد فقط بغض درون رو ساکت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها تنها که نباشند میروند... تنها که شدند برمیگردند... وقتی برگشتند تنها لایق یک جمله اند:هرررررررررررررررررری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونیکه سختی مردی رو با راحتی نامردی عوض نکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه نـگــرانِ زنـده هـا بــاش مـخـصـوصـن اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی مـی کـنـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـــفرم نـداریم زنـگــ بزنه ایـستـگـاه ، نـگـهبانـی پـیج کـنـه اسمـمونو.. مـام بـپـرسیـم کـیه ؟ بگـن مـنـزل :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخت خسته میشه،پاییز بهونه اس...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره که بعضی وقتا آدمایی تو زندگیت بودن که سخت به خاطر میاریشون ولی بیشترین تاثیرو روت داشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان گاهی می خواهد که هوا سرد شود شیشه بخار کند اسمش را روی بخار شیشه بنویسیم و با هم بنشینیم گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی تنهایی امروز ما از همان وقتی مجنون به لیلی نرسید معلوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم ميشوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند،اما شاخه هاي خشك و مردمان نادان ميشكنند و خم نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند:))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد به قلب من هی تازیانه میزدی؟ واسه رفتن به هر درو به هر بهونه میزدی؟ هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر قطره ی بارون بگین به دیدنم بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من مانند پاییز است که پیر شد از ندیدن بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏــــــﻮﺷـــﻪ ﻣـــــَﺮﺩﻭﻧــﻪ ﻓـــــﺮﺍﻭﻭﻧـــــﻪ ....√  ﻗـــﻮﻻﯼ ﻣــــﺮﺩﻭﻧـــﻪ ﮐﻤــــــــــــــﻪ ....↯↯↯

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تلخ ترین لحظه زندگی چه موقع س؟؟ وقتی که بفهمی واسه عزیزترینت فقط یه تجربه بودی... بخدا خیلی سخته درکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا هیچ زنی رو ندیدم بدون تعریف فکر کنه قیافش قشنگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــــــوت معنای خاصی ندارد فقط بغض درون رو ساکت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها تنها که نباشند میروند... تنها که شدند برمیگردند... وقتی برگشتند تنها لایق یک جمله اند:هرررررررررررررررررری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونیکه سختی مردی رو با راحتی نامردی عوض نکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه نـگــرانِ زنـده هـا بــاش مـخـصـوصـن اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی مـی کـنـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نـــفرم نـداریم زنـگــ بزنه ایـستـگـاه ، نـگـهبانـی پـیج کـنـه اسمـمونو.. مـام بـپـرسیـم کـیه ؟ بگـن مـنـزل :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخت خسته میشه،پاییز بهونه اس...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره که بعضی وقتا آدمایی تو زندگیت بودن که سخت به خاطر میاریشون ولی بیشترین تاثیرو روت داشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان گاهی می خواهد که هوا سرد شود شیشه بخار کند اسمش را روی بخار شیشه بنویسیم و با هم بنشینیم گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی تنهایی امروز ما از همان وقتی مجنون به لیلی نرسید معلوم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم ميشوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند،اما شاخه هاي خشك و مردمان نادان ميشكنند و خم نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند:))