بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشنا نفرینت نمیکنم اما لعنت بر روزی میفرستم که عشقم رو با تو اشنا کردم ... آن روز تو با چشمان هیزت که یکی .دوتا کمت نبود عشق من رو هم گرفتی..... لعنت.... عشقتونو با دوستاتون اشنا نکنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یـه حـس سـر درگـمـم ... خـسـتـه ام ... از خـودم ... از مـردمـم ... از آدمـایـی کـه بـودن هـر چـنـد دورم... کـه کـاری کـردن ... کـه الـان از نـفـرت پـرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصافا عادم خلقت بعضیارو که میبینه به شوخ طبعی خدا پی میبره :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هلو ما لبو، شما جوجو ما لولو، شما سوپراستارسال ۹۰، ماقوچعلی تو فیلم صمد، شماویلای دوبلکس ما زیرپایی کانکس، شما گلادیاتور، ما ایران رادیاتور، شما امیر بحرین، ما کفش نهرین، ارادت از این بیشتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را شبیه،نابینای شعر رافائل دلیون حس میکنم که؛گریه کنان دستمالش را در هوا تکان میداد... بی آنکه بفهمد قطار مدتهاست که رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه آدمها …! حتی حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند … چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند … در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﻣﻴﺎﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻲ ﭼﻘــــﺪﺭ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰﻩ, ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻲ ﻟﻴﺎﻗﺘﻴﺸـــﻮ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴــﻜﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندعبادت وعده بعد را پیشاپیش از ما نمی خواهد پس چرا ما رزق سالها بعد را از او طلب می کنیم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن يه بار خوشي زد زيره دلم که اونم تا يه هفته از دل درد نميتونستم راه برم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو...مث رد کردن آهنگی که خیلی دوسش دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی عمل شما قرار می دهند،صلوات بر محمد و ال محمد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پیکان نوشته بود  *سبقت بگیر اما قیافه نگیر*!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی شده که هرکی نیکی میکنه پای لرزشم میشینه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......... رابـــطـــه ای کـــه مـــرده .......دیــگــه مرده..... .......... نــبــایـــد دوبـــاره نــبــضــشــو بــگــیــری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط یک نفر لبخند مرا خواست "عکاس" بود که اوهم پولش را گرفت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشنا نفرینت نمیکنم اما لعنت بر روزی میفرستم که عشقم رو با تو اشنا کردم ... آن روز تو با چشمان هیزت که یکی .دوتا کمت نبود عشق من رو هم گرفتی..... لعنت.... عشقتونو با دوستاتون اشنا نکنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یـه حـس سـر درگـمـم ... خـسـتـه ام ... از خـودم ... از مـردمـم ... از آدمـایـی کـه بـودن هـر چـنـد دورم... کـه کـاری کـردن ... کـه الـان از نـفـرت پـرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصافا عادم خلقت بعضیارو که میبینه به شوخ طبعی خدا پی میبره :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هلو ما لبو، شما جوجو ما لولو، شما سوپراستارسال ۹۰، ماقوچعلی تو فیلم صمد، شماویلای دوبلکس ما زیرپایی کانکس، شما گلادیاتور، ما ایران رادیاتور، شما امیر بحرین، ما کفش نهرین، ارادت از این بیشتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را شبیه،نابینای شعر رافائل دلیون حس میکنم که؛گریه کنان دستمالش را در هوا تکان میداد... بی آنکه بفهمد قطار مدتهاست که رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه آدمها …! حتی حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند … چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند … در واژه نـامـه ی مجـازی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﻣﻴﺎﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻲ ﭼﻘــــﺪﺭ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰﻩ, ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻲ ﻟﻴﺎﻗﺘﻴﺸـــﻮ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴــﻜﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندعبادت وعده بعد را پیشاپیش از ما نمی خواهد پس چرا ما رزق سالها بعد را از او طلب می کنیم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن يه بار خوشي زد زيره دلم که اونم تا يه هفته از دل درد نميتونستم راه برم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو...مث رد کردن آهنگی که خیلی دوسش دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی عمل شما قرار می دهند،صلوات بر محمد و ال محمد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پیکان نوشته بود  *سبقت بگیر اما قیافه نگیر*!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی شده که هرکی نیکی میکنه پای لرزشم میشینه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......... رابـــطـــه ای کـــه مـــرده .......دیــگــه مرده..... .......... نــبــایـــد دوبـــاره نــبــضــشــو بــگــیــری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط یک نفر لبخند مرا خواست "عکاس" بود که اوهم پولش را گرفت...