بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بارم ما گفتیم خدایا ما رو از شر دشمنان نجات بده! هیچی دیگه عاغا روز به روز از تعداد دوستام کم شد و کم شد و خلاصه این شد که فوقع ماوقع :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی انتظار داشته باشد که زنش برایش یک فرشته باشد اول باید یک بهشت برایش فراهم کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش برگ آخر تقدیم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش میشد راه سخت عشق را پیمود و قربانی نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از درد به خود می پیچیدم همسایه ها گفتند: چقدر قشنگ قر می دهی… و سالهاست من هنــــــــوز رقاص پردرد خیابانهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم نگاه آن هايي كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم... چه بی هوا هوای گریه دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه موقع بد نباشه ما به عنوان پسر ابرو برنداشتیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد ولی آنقدر قدرت دارد که قلبی را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشـه بِهـتـریـن لبـاستـــو بپـــوش بِهتـرین آرایِــشـو بکــن بِهتـــرین عطــــرو بِــــزن خــــــلاصـــــــــــــه بِــهتــرین بـــاش امـــــــا فقـــــــــــــط واسِـــــــــــه خـــــودت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به کفش هایت... که بان به دیدار کسی می روی که  من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از آدمها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیر نویس می مونه ! نمی فهمنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت می برد از این همه خیانت ... روزی هم اینگونه عاشق من بودی... یادت هست لعنتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هر چی سعی می کنیم یکی ازمون خوشش بیاد و در موردمون خوب فکر کنه ، بعدا می فهمیم که بدترین حرفها رو پشت سرمون زده و شاخمون در میاد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پطرس!! بگذار دنیا را آب ببرد ... در دنیایی که اقیانوس آرام به دنبال آرامش میگرددسد هم بسازی فقط.... مشق شب بچه ها را زیاد میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـقــانــه هــای امـروزی : پــسـر : دوسـتـت دارم ! دخـتـر : اون مـاشـیـن تــوئـه ؟ پــسـر : آره دخـتـر : مـنـم دوسـتـت دارم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی تنهات گذاشت!!!! انتظار نکش!!!برو یه قلیون بخر،بشین دو سیب بکش تا چشش در بیاد!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بارم ما گفتیم خدایا ما رو از شر دشمنان نجات بده! هیچی دیگه عاغا روز به روز از تعداد دوستام کم شد و کم شد و خلاصه این شد که فوقع ماوقع :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی انتظار داشته باشد که زنش برایش یک فرشته باشد اول باید یک بهشت برایش فراهم کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش برگ آخر تقدیم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش میشد راه سخت عشق را پیمود و قربانی نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از درد به خود می پیچیدم همسایه ها گفتند: چقدر قشنگ قر می دهی… و سالهاست من هنــــــــوز رقاص پردرد خیابانهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم نگاه آن هايي كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم... چه بی هوا هوای گریه دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه موقع بد نباشه ما به عنوان پسر ابرو برنداشتیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد ولی آنقدر قدرت دارد که قلبی را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشـه بِهـتـریـن لبـاستـــو بپـــوش بِهتـرین آرایِــشـو بکــن بِهتـــرین عطــــرو بِــــزن خــــــلاصـــــــــــــه بِــهتــرین بـــاش امـــــــا فقـــــــــــــط واسِـــــــــــه خـــــودت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به کفش هایت... که بان به دیدار کسی می روی که  من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از آدمها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیر نویس می مونه ! نمی فهمنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت می برد از این همه خیانت ... روزی هم اینگونه عاشق من بودی... یادت هست لعنتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هر چی سعی می کنیم یکی ازمون خوشش بیاد و در موردمون خوب فکر کنه ، بعدا می فهمیم که بدترین حرفها رو پشت سرمون زده و شاخمون در میاد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پطرس!! بگذار دنیا را آب ببرد ... در دنیایی که اقیانوس آرام به دنبال آرامش میگرددسد هم بسازی فقط.... مشق شب بچه ها را زیاد میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـقــانــه هــای امـروزی : پــسـر : دوسـتـت دارم ! دخـتـر : اون مـاشـیـن تــوئـه ؟ پــسـر : آره دخـتـر : مـنـم دوسـتـت دارم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی تنهات گذاشت!!!! انتظار نکش!!!برو یه قلیون بخر،بشین دو سیب بکش تا چشش در بیاد!!!!