بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خوب اونیه که  . . . . . . چقدر تخیلی هستیااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راه دوري كه من به وسعت يك كوير گمشده ام و تو خود رابه اقيانوس ميسپاري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کارِ دنیا لبخند زدن به دوستیه که میدونی از صدتا دشمنم برات بدتره اما این وسط یه سری مسائل نمیذارن دهنشو سرویس کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بچرخونی مسیر روبروت رو باختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غـریبه ها لبخنـــــــــــــد بزن! مـمکنه بـا هـمون لبـخند، یـک زندگی رو تغـییر بـدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدن باعث نمی شود تفریح نکنید اما تفریح نکردن باعث می شود پیر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم با 26 سال سن تا 3 سال پیش فکر می کردم کثیرالانتشار اسم یک روزنامه !!! یک دقیقه سکوت .... سه روز عزای عمومی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : ... بلد شدم زنده موندنو.... کمکم کن زندگی کنم...  امضاء : ے‏ندار ے‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زدم به بند کفشم تا هیچ جا هوس ماندن نکند...! زیر پای خودم له شود بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ 10 + ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﺶ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تو صدای بعضی ها کدئین قرار داده کافی دو کلمه باهات حرف بزنن آروم میشی عجیب !!!!!!!! تجربه دارم که میگمااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها چون " طوری که نشان می دهند نیستند " مرموز نیستند ... ، مرموزند چون " طوری که ما تصور می کنیم نیستند " ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندونی که لقه رو باید کشید ! اولش درد داره ! بعدش حس خالی بودن جاش چند روز رو اعصابته ! بعدشم انگار نه انگار که یه روزی دندونی اونجا بوده ! این درست حکایت بعضی از آدمای زندگیمونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

study.....stu.....st....s.....sl.....slee....sleep  .  .  .  .  .  . . .  . . .جریان درس خوندن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را جفت آفرید انسان حیوانات درخت ها حتی اتم ها که از بار مثبت و منفی تشکیل شده اند . . . اما انگار جورابای ما رو تک جنسی آفریده !!!!!! :xX

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خوب اونیه که  . . . . . . چقدر تخیلی هستیااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راه دوري كه من به وسعت يك كوير گمشده ام و تو خود رابه اقيانوس ميسپاري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کارِ دنیا لبخند زدن به دوستیه که میدونی از صدتا دشمنم برات بدتره اما این وسط یه سری مسائل نمیذارن دهنشو سرویس کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بچرخونی مسیر روبروت رو باختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غـریبه ها لبخنـــــــــــــد بزن! مـمکنه بـا هـمون لبـخند، یـک زندگی رو تغـییر بـدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدن باعث نمی شود تفریح نکنید اما تفریح نکردن باعث می شود پیر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم با 26 سال سن تا 3 سال پیش فکر می کردم کثیرالانتشار اسم یک روزنامه !!! یک دقیقه سکوت .... سه روز عزای عمومی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : ... بلد شدم زنده موندنو.... کمکم کن زندگی کنم...  امضاء : ے‏ندار ے‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زدم به بند کفشم تا هیچ جا هوس ماندن نکند...! زیر پای خودم له شود بهتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ 10 + ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﺶ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تو صدای بعضی ها کدئین قرار داده کافی دو کلمه باهات حرف بزنن آروم میشی عجیب !!!!!!!! تجربه دارم که میگمااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها چون " طوری که نشان می دهند نیستند " مرموز نیستند ... ، مرموزند چون " طوری که ما تصور می کنیم نیستند " ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندونی که لقه رو باید کشید ! اولش درد داره ! بعدش حس خالی بودن جاش چند روز رو اعصابته ! بعدشم انگار نه انگار که یه روزی دندونی اونجا بوده ! این درست حکایت بعضی از آدمای زندگیمونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

study.....stu.....st....s.....sl.....slee....sleep  .  .  .  .  .  . . .  . . .جریان درس خوندن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را جفت آفرید انسان حیوانات درخت ها حتی اتم ها که از بار مثبت و منفی تشکیل شده اند . . . اما انگار جورابای ما رو تک جنسی آفریده !!!!!! :xX