بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت: عزیز من خودم دفتر نقاشی ام تو ما را خط خطی نکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــسراســت دیــگــر ! . . . . . گـاهـی دلـش میـخاهـد مـن عــروس مـادرش شـوم!! (^_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها...؛ [ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خراب من آلوده مشو غم اين پيكر فرسوده مخور،قصه ام بشنو و از ياد ببر بهر من غصه ي بيهوده مخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شوری اشک و لبهای سردم ...من این بازیو صددفعه دوره کردم...نه راهی نداره گمونم قراره...یکی دیگه دستاموتنها بذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چی سخته :  اینکه بفهمی واسه زنده موندن کار میکنی... می دونی چی سختره : اینکه بفهمی زندگیه که بهت دستمزد میده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سربه سوال های دینی خورده ام  ازته به جواب استالینی خورده ام  فرق من و آدم نبی دراین است  هر روز خدا سیب زمینی خورده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید زیاد نفهمید زیاد که بفهمید در جوانی پیر می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به خاطر طبیعتش ضعیفه... اما در مقابل سختیا بیشتر از یه مرد تحمل داره... تنها چیزی که زن رو از پا در میاره تو خالی از آب در اومدن مردشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بچه خوابه دلتون می خواد بیدار شه، اما وقتی بیداره دوست دارین بخوابه ؟ به ندای کرم درونتون گوش فرا دهید :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اسمان مگر دل دیوانه منی؟؟ که اینگونه شعله میکشی و نعره میزنی؟ نالان و اشکبار مگر عاشقی و مست؟؟ با خویشتن چو ما مگر ای دوست و دشمنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل همه نمیشه !!! آخه بعضیا خودشون یه دنیان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا وکیلم شما را به دوستی خود با مهریه ی یک دنیا ارادت و محبت یک عالم صداقت و صمیمیت و هزاران کلمه ی دوستت دارم در بیاورم//؟؟یه وقت نری گل بچینی که خودت دنیای گلی *_* *_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کتابخانه مدرسه ما کتابی نیست فقط ته سیگار مدیر و معلمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم به بی خیالی..  چیزی هم نشده ها .. ولی وایسادیم افسربیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر چندبار به دنیا آمدیم؟؟؟؟ که اینهمه میمیریم؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گفت: عزیز من خودم دفتر نقاشی ام تو ما را خط خطی نکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــسراســت دیــگــر ! . . . . . گـاهـی دلـش میـخاهـد مـن عــروس مـادرش شـوم!! (^_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی آدمها...؛ [ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خراب من آلوده مشو غم اين پيكر فرسوده مخور،قصه ام بشنو و از ياد ببر بهر من غصه ي بيهوده مخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم شوری اشک و لبهای سردم ...من این بازیو صددفعه دوره کردم...نه راهی نداره گمونم قراره...یکی دیگه دستاموتنها بذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چی سخته :  اینکه بفهمی واسه زنده موندن کار میکنی... می دونی چی سختره : اینکه بفهمی زندگیه که بهت دستمزد میده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سربه سوال های دینی خورده ام  ازته به جواب استالینی خورده ام  فرق من و آدم نبی دراین است  هر روز خدا سیب زمینی خورده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید زیاد نفهمید زیاد که بفهمید در جوانی پیر می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به خاطر طبیعتش ضعیفه... اما در مقابل سختیا بیشتر از یه مرد تحمل داره... تنها چیزی که زن رو از پا در میاره تو خالی از آب در اومدن مردشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی بچه خوابه دلتون می خواد بیدار شه، اما وقتی بیداره دوست دارین بخوابه ؟ به ندای کرم درونتون گوش فرا دهید :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اسمان مگر دل دیوانه منی؟؟ که اینگونه شعله میکشی و نعره میزنی؟ نالان و اشکبار مگر عاشقی و مست؟؟ با خویشتن چو ما مگر ای دوست و دشمنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل همه نمیشه !!! آخه بعضیا خودشون یه دنیان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا وکیلم شما را به دوستی خود با مهریه ی یک دنیا ارادت و محبت یک عالم صداقت و صمیمیت و هزاران کلمه ی دوستت دارم در بیاورم//؟؟یه وقت نری گل بچینی که خودت دنیای گلی *_* *_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کتابخانه مدرسه ما کتابی نیست فقط ته سیگار مدیر و معلمان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم به بی خیالی..  چیزی هم نشده ها .. ولی وایسادیم افسربیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر چندبار به دنیا آمدیم؟؟؟؟ که اینهمه میمیریم؟؟؟