بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون میپرسن،سفر حج چطور بود؟ . . میگه خیلی سنگ به سر و صورتم خورد ولی بالاخره بوسیدمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیــــــــا هم فـک میـــکنـن مـا نخـــود چی تـه اجیـــلیـــم , وقـــتی دیـــگـه کســـی نبـــود میـــان ســـراغ مـــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه زندگی باران خرابتم چه فایده مردم شهر ما ذاتشان ذات شکیب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

|دلــم| بـــرای حضــــور غـــایبــــ مدرســهـ تـنگــــ شـدهـ... |انگــاری| بـــرای یکـــی مهـــم بـــود کـهـ مــــا باشیــم یـــــا نـبـاشیــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ... ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﻮﻧﻮﺋﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت از دور مي آيد،نميدانم باز آمده اي يا رفتگر برگي از خاطراتم را در آتش انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم!!!به اندازه ی فرمانده ای که تنها دخترش عاشق سرباز دشمن شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــــتـر اسـت دیـگـر . . . . . گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد!!:-P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا هستن ميخوان ما رو خراب کنن. بدبختا خبر ندارن ما از خرابه ها برج مي سازيم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مدعی محال است اسرار عشق گفتن چونان که با تقلا  در کیسه زباله  خورشید را نهفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط با شیری که جلوم نعره بکشه میجنگم!!! نه سگی که پشت سرم واق واق کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدتهاست در کنارم نیست... امــا... یادت مهمان همیشگی قلبم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــــولــا مــخــالـــف خــودکــشــیــم مـــگـر ایـــنــ کــ عــکــس شــنــاســنــامــم پــخــش شــه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه قــآصــدکهــآ بگـــوییـــد , دیگــــــر خبـــــر نیـــــــاورند.. .... اینجــــــا پُــــر اســتــــ از قــآصــدکهـــایی کــه از حـــرفــــ نـــــزدن  . خشکــــــ شــــده انــــــــد/......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا بارمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر..................... روزی دروغگو دشمن خدا بود.............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون میپرسن،سفر حج چطور بود؟ . . میگه خیلی سنگ به سر و صورتم خورد ولی بالاخره بوسیدمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیــــــــا هم فـک میـــکنـن مـا نخـــود چی تـه اجیـــلیـــم , وقـــتی دیـــگـه کســـی نبـــود میـــان ســـراغ مـــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه زندگی باران خرابتم چه فایده مردم شهر ما ذاتشان ذات شکیب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

|دلــم| بـــرای حضــــور غـــایبــــ مدرســهـ تـنگــــ شـدهـ... |انگــاری| بـــرای یکـــی مهـــم بـــود کـهـ مــــا باشیــم یـــــا نـبـاشیــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ... ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﻮﻧﻮﺋﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت از دور مي آيد،نميدانم باز آمده اي يا رفتگر برگي از خاطراتم را در آتش انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم!!!به اندازه ی فرمانده ای که تنها دخترش عاشق سرباز دشمن شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــــتـر اسـت دیـگـر . . . . . گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد!!:-P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا هستن ميخوان ما رو خراب کنن. بدبختا خبر ندارن ما از خرابه ها برج مي سازيم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مدعی محال است اسرار عشق گفتن چونان که با تقلا  در کیسه زباله  خورشید را نهفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط با شیری که جلوم نعره بکشه میجنگم!!! نه سگی که پشت سرم واق واق کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدتهاست در کنارم نیست... امــا... یادت مهمان همیشگی قلبم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــــولــا مــخــالـــف خــودکــشــیــم مـــگـر ایـــنــ کــ عــکــس شــنــاســنــامــم پــخــش شــه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه قــآصــدکهــآ بگـــوییـــد , دیگــــــر خبـــــر نیـــــــاورند.. .... اینجــــــا پُــــر اســتــــ از قــآصــدکهـــایی کــه از حـــرفــــ نـــــزدن  . خشکــــــ شــــده انــــــــد/......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا بارمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر..................... روزی دروغگو دشمن خدا بود.............