بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتى كه روز ولنتاين bfياgf ندارى؟؟ بعضيام هستن كه روز مادر "مادر“ و  روز پدر "پدر“ ندارن  گفتم كه در جريان باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتی ترین اس سال برای لوتی ترین رفیق:بیادتم خفن تا زمانی که برم تو کفن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به افتخار مادرم که هر وقت غم های عالم رو دلم سنگینی میکنه یه نیگاش میتونه زندگیمو جدید کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو طوفان سنگی ، ز شاخه ی غم  گل هستی ام را بچین و برو که هستم من اون تک درختی  که در کام طوفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردي ؛ ولي يادشـون نـميمونه براشون چيكار كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم باید دستتو بزاری رو شونه بعضیا و بگی: خوشم اومد!! از اونیکه فک میکردم آشغالتری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزترین جدایی اونی بود که : نه کسی گفت “چـــرا ؟” و نه کسی فهمید “چـــــرا ؟”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســت دارم رو نبایــــد انقـــد در گوشـــم میکـــردی زمـــزمـــه،از نظــر مــن حــرفـــی کـــه تــــوش عمــــل نباشــــــه ز ِر زر ِ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به خانه اي رويايي فكرميكردم براي تو... بايد ميدانستم عاقبت كارگر ساختمان خواهم شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــــــــق....سمعـک لازم نیـسـت اینجـا همـه لالیـــــــــم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باش ؛مرد که باشی جلوی اینه با یک مرد طرفی نه با یک عوضی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﺩﻣﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻪ ﺍِﻻ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن یک دل 2 تا کلمه کافی اما برای ترمیم دل شکسته یک رمان حـــــرف هـــــم نمیتونه کاری بکنه  و کافی نیســــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی همیشه یادت باشه : لطف مکرر میشه حق مسلم ! بیش از حد لطف نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما عین جارو برقین! تا یه کار کوچیک واست بکنن اونقد سر و صداشو در میارن که آدم پشیمون میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج محبت را نمیتوان با پیام تقدیم کرد . ما که خوب نیستیم اما از همین فاصله خاک پای خوبانیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتى كه روز ولنتاين bfياgf ندارى؟؟ بعضيام هستن كه روز مادر "مادر“ و  روز پدر "پدر“ ندارن  گفتم كه در جريان باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاتی ترین اس سال برای لوتی ترین رفیق:بیادتم خفن تا زمانی که برم تو کفن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به افتخار مادرم که هر وقت غم های عالم رو دلم سنگینی میکنه یه نیگاش میتونه زندگیمو جدید کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو طوفان سنگی ، ز شاخه ی غم  گل هستی ام را بچین و برو که هستم من اون تک درختی  که در کام طوفان نشسته همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردي ؛ ولي يادشـون نـميمونه براشون چيكار كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم باید دستتو بزاری رو شونه بعضیا و بگی: خوشم اومد!! از اونیکه فک میکردم آشغالتری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزترین جدایی اونی بود که : نه کسی گفت “چـــرا ؟” و نه کسی فهمید “چـــــرا ؟”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســت دارم رو نبایــــد انقـــد در گوشـــم میکـــردی زمـــزمـــه،از نظــر مــن حــرفـــی کـــه تــــوش عمــــل نباشــــــه ز ِر زر ِ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به خانه اي رويايي فكرميكردم براي تو... بايد ميدانستم عاقبت كارگر ساختمان خواهم شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیــــــــــق....سمعـک لازم نیـسـت اینجـا همـه لالیـــــــــم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باش ؛مرد که باشی جلوی اینه با یک مرد طرفی نه با یک عوضی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﺩﻣﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻬﻤﻪ ﺍِﻻ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن یک دل 2 تا کلمه کافی اما برای ترمیم دل شکسته یک رمان حـــــرف هـــــم نمیتونه کاری بکنه  و کافی نیســــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی همیشه یادت باشه : لطف مکرر میشه حق مسلم ! بیش از حد لطف نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما عین جارو برقین! تا یه کار کوچیک واست بکنن اونقد سر و صداشو در میارن که آدم پشیمون میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج محبت را نمیتوان با پیام تقدیم کرد . ما که خوب نیستیم اما از همین فاصله خاک پای خوبانیم