بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام مثه هندزفــری میمونن، هارت و پورتشون فقط توگــوش ماست وگرنه واسه بقیه صدای پشــه هم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم تو، فریادم تو تو که خالق خاطرات روشنی هوا تویی، نفس تویی تو که شاعر هر ترانه ی منی بذار عطر تو بگیره تنم که من عاشق به تو رسیدنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار زندگی می کنند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان درزندگی ... لبخندزدن ب کسی است ک ارزش لگدهم ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی آدم دلــش میخــواهد کفــش هایش را در بیــاورد یــواشکی نوکــ پــا,نوکــ پــا از خــودش دور شــود دور دور دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم را تهدید کرده ام... که اگر یک بار دیگر بهانه ات را بگیرد! میدهم دوباره بســوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوست دیگر : گاهی دلش میخواد تعطیلات میان ترمش تا15اسفند طول بکشد وتعطیلات نوروزش از20اسفند شروع شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﯾــﺎﺩﯼ ﺻــﺎﻓـــــ ﺑــﻮﺩﻧــﻢ ﺧــﻮﺑــــ ﻧـــﯿــﺲ ! ﺁﺩﻣــﺎ ﺟــﺎﻫــﺎﯼ ﺻــﺎﻓـــــ ﺑــﯿــﺸــﺘــﺮﻟــﺎﯾـــ ﯽ ﻣــﯿــﮑــﺸــﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به آبیِ آسمان بدهی به همه عشق را نشان بدهی... بعد در راهِ دوست جان بدهی دوستت عاشقِ زَنَت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پول مي توان در هر عشقي نفوذ كرد جز عشق مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها.... چنان کیشت میکنند.... که سالهای سال مات میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حس میکنم جایی را تنگ کرده ام. جایی در قلب تو برای آمدن دیگری.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب هم که دیدی،تظاهر کن که داری ازش آب میخوری و سیراب میشی! نذار به دروغش افتخار کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان بودنت شک کن اگر مستضعفي ديدي، ولي از نان امروزت به او چيزي نبخشيدي. به انسان بودنت شک کن اگر چادر به سر داري، ولي از زير آن چادر به يک ديوانه خنديدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃـــﺮف ﺑــﺎ ﯾـﮑـﯽ ﯾـــﺎﺭﻩ... ﺑــﺎ ﺑـﻘـﯿـﻪ ﻫـﻢ ﺁﺭررﻩ خـــوشــم مـیـاد ﺍﺩﻋـــﺎﯼ ﭘـﺎﮐــــﯽ ﻫـــﻢ ﺩﺍره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايي كه همراه اول خداست ، هيچكس تنها نيست . . .  روزگارت خدايي باد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام مثه هندزفــری میمونن، هارت و پورتشون فقط توگــوش ماست وگرنه واسه بقیه صدای پشــه هم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم تو، فریادم تو تو که خالق خاطرات روشنی هوا تویی، نفس تویی تو که شاعر هر ترانه ی منی بذار عطر تو بگیره تنم که من عاشق به تو رسیدنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار زندگی می کنند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان درزندگی ... لبخندزدن ب کسی است ک ارزش لگدهم ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی آدم دلــش میخــواهد کفــش هایش را در بیــاورد یــواشکی نوکــ پــا,نوکــ پــا از خــودش دور شــود دور دور دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم را تهدید کرده ام... که اگر یک بار دیگر بهانه ات را بگیرد! میدهم دوباره بســوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوست دیگر : گاهی دلش میخواد تعطیلات میان ترمش تا15اسفند طول بکشد وتعطیلات نوروزش از20اسفند شروع شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﯾــﺎﺩﯼ ﺻــﺎﻓـــــ ﺑــﻮﺩﻧــﻢ ﺧــﻮﺑــــ ﻧـــﯿــﺲ ! ﺁﺩﻣــﺎ ﺟــﺎﻫــﺎﯼ ﺻــﺎﻓـــــ ﺑــﯿــﺸــﺘــﺮﻟــﺎﯾـــ ﯽ ﻣــﯿــﮑــﺸــﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به آبیِ آسمان بدهی به همه عشق را نشان بدهی... بعد در راهِ دوست جان بدهی دوستت عاشقِ زَنَت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پول مي توان در هر عشقي نفوذ كرد جز عشق مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها.... چنان کیشت میکنند.... که سالهای سال مات میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حس میکنم جایی را تنگ کرده ام. جایی در قلب تو برای آمدن دیگری.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراب هم که دیدی،تظاهر کن که داری ازش آب میخوری و سیراب میشی! نذار به دروغش افتخار کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان بودنت شک کن اگر مستضعفي ديدي، ولي از نان امروزت به او چيزي نبخشيدي. به انسان بودنت شک کن اگر چادر به سر داري، ولي از زير آن چادر به يک ديوانه خنديدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻃـــﺮف ﺑــﺎ ﯾـﮑـﯽ ﯾـــﺎﺭﻩ... ﺑــﺎ ﺑـﻘـﯿـﻪ ﻫـﻢ ﺁﺭررﻩ خـــوشــم مـیـاد ﺍﺩﻋـــﺎﯼ ﭘـﺎﮐــــﯽ ﻫـــﻢ ﺩﺍره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيايي كه همراه اول خداست ، هيچكس تنها نيست . . .  روزگارت خدايي باد !