بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو که مهم باشم .. مهم نیست برای دیگران مهم باشم یا نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زد و خورد ساده بود.......... ............تو جا زدي من جا خوردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست فقط سوختنی نیست خوردنی هم هست من یک جنگل چوب سادگی ام را خوردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شهریوری راحت به کسی دل نمیبنده... غرورش تو دوست داشتن خیلی زیاده .. ولی اگه بگه "دوستت دارم" بدون که تو رو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِحسـ ـ ـ ـ ـاس ” را فـَلـَـک نــکنیم این طفل مَعـصـوم که چه میداند ” مَـنـطـق ” چیست … چه رَســــــــــــــم عَجیبی ستـــــــــــ … تو بی خَبـــــَــــر اَز مَن و… تَمـآم مَن درگیـــــــــــر ِ تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بـــه دریــا مـی زنــــم نــام تــــو را بـا رنــگ عشــــق روی لـــوح ســینه خـــود مـــی نـــویســـم در افـق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هروقت از هرچیزی ترسیدیم سرمون اومد... بیاین یکم هم از "خوشبختی" بترسیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت گرفت سکوت کن این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم آرزوی خوبیست برایت!! یا ناسزای بد!! اما... لیاقتت همینه با یکی باشی مثل خودت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق نداري احساس ديگران رو به بازي بگيري فقط بخاطر اينكه هنوز تكليفت با احساس خودت معلوم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم -به خودم رسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﻭﺭﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﺭﻓﯿﻖ پشتم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺒﺮﯼ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.... ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺑﺒﺮﯼ..... ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد نه تو چت تایپ کرد نه میشه پای تلفن گفت حرفایی که فقط مال وقتیه که تو رو در آغوش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقــایق گــاهی وقتــا تــوی شــوخی پیــدا میشــه امــا خیلــی احمقــانه اس اگــه فکـــر کنیــم آدمهــا تــوی شــوخی دلشـــون نمــی شکنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یکبار هم که مرا بغل کرد میخواست حرص دیگری را در بیاورد بیچاره من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو که مهم باشم .. مهم نیست برای دیگران مهم باشم یا نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زد و خورد ساده بود.......... ............تو جا زدي من جا خوردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست فقط سوختنی نیست خوردنی هم هست من یک جنگل چوب سادگی ام را خوردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شهریوری راحت به کسی دل نمیبنده... غرورش تو دوست داشتن خیلی زیاده .. ولی اگه بگه "دوستت دارم" بدون که تو رو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِحسـ ـ ـ ـ ـاس ” را فـَلـَـک نــکنیم این طفل مَعـصـوم که چه میداند ” مَـنـطـق ” چیست … چه رَســــــــــــــم عَجیبی ستـــــــــــ … تو بی خَبـــــَــــر اَز مَن و… تَمـآم مَن درگیـــــــــــر ِ تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بـــه دریــا مـی زنــــم نــام تــــو را بـا رنــگ عشــــق روی لـــوح ســینه خـــود مـــی نـــویســـم در افـق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هروقت از هرچیزی ترسیدیم سرمون اومد... بیاین یکم هم از "خوشبختی" بترسیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت گرفت سکوت کن این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم آرزوی خوبیست برایت!! یا ناسزای بد!! اما... لیاقتت همینه با یکی باشی مثل خودت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق نداري احساس ديگران رو به بازي بگيري فقط بخاطر اينكه هنوز تكليفت با احساس خودت معلوم نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم -به خودم رسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﻭﺭﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﺭﻓﯿﻖ پشتم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺒﺮﯼ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.... ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺑﺒﺮﯼ..... ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد نه تو چت تایپ کرد نه میشه پای تلفن گفت حرفایی که فقط مال وقتیه که تو رو در آغوش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقــایق گــاهی وقتــا تــوی شــوخی پیــدا میشــه امــا خیلــی احمقــانه اس اگــه فکـــر کنیــم آدمهــا تــوی شــوخی دلشـــون نمــی شکنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یکبار هم که مرا بغل کرد میخواست حرص دیگری را در بیاورد بیچاره من