بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگیـنـم هـمـانـند گـوسـفـنـدی کـه عـشقـش را در مـقـابـل چشـمانـش سـر بـریـدنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی..................... بی "نفس" ماندم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم همرنگ جماعت شوم.... آی جماعت شما بگویید چه رنگی هستید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـر و بـالو کـه خـودم بهـــــــــت دادم.. دُم از کــــجا در آوردی ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو زندگی به دو چیز وابستگی داشته باشی و نتونی یکی و فدای دیگری کنی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواد لحظات تنهائیش رو با من قسمت کنه خبر نداره مال خودم رو دستم باد کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بچه نیست که خوابش کنی ،دونه نیست که خاکش کنی ، قلیون نیست که چاقش کنی ،رفیق عشقه باید یادش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید، گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد، لبخند بعد از گریه، از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی فاصله ها در این است که گاهی یادمان می اندازد کسی هست که دلتنگش شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما چطور میرفتن سرچشمه اب میاوردن؟؟؟؟ ما پارچ که خالی میشه هیچکس مسئولیتشو به عهده نمیگیره!!!! عجباااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنـــــــارم گذاشتــــــ تا تلخــــــــم کند... حـــــــــــالا... شـــــــــــرابی شده ام نـــــــــاب تا حســـــــرتم را بکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته فقط از عشقت یه خط خاموش به یادگار بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است "قسمت"، تمام تقصیرهای ما را به عهده می گیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند: بخشش از بزرگان است من بخشیدم و هیچ کس نگفت چقدر بزرگ شدى همه گفتند بلد نبودى حقت را بگیرى....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که جلوی سقوط را بگیرد زیباست...... حتی طناب دار!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگیـنـم هـمـانـند گـوسـفـنـدی کـه عـشقـش را در مـقـابـل چشـمانـش سـر بـریـدنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی..................... بی "نفس" ماندم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم همرنگ جماعت شوم.... آی جماعت شما بگویید چه رنگی هستید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـر و بـالو کـه خـودم بهـــــــــت دادم.. دُم از کــــجا در آوردی ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو زندگی به دو چیز وابستگی داشته باشی و نتونی یکی و فدای دیگری کنی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواد لحظات تنهائیش رو با من قسمت کنه خبر نداره مال خودم رو دستم باد کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بچه نیست که خوابش کنی ،دونه نیست که خاکش کنی ، قلیون نیست که چاقش کنی ،رفیق عشقه باید یادش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید، گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد، لبخند بعد از گریه، از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی فاصله ها در این است که گاهی یادمان می اندازد کسی هست که دلتنگش شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما چطور میرفتن سرچشمه اب میاوردن؟؟؟؟ ما پارچ که خالی میشه هیچکس مسئولیتشو به عهده نمیگیره!!!! عجباااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنـــــــارم گذاشتــــــ تا تلخــــــــم کند... حـــــــــــالا... شـــــــــــرابی شده ام نـــــــــاب تا حســـــــرتم را بکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته فقط از عشقت یه خط خاموش به یادگار بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است "قسمت"، تمام تقصیرهای ما را به عهده می گیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند: بخشش از بزرگان است من بخشیدم و هیچ کس نگفت چقدر بزرگ شدى همه گفتند بلد نبودى حقت را بگیرى....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که جلوی سقوط را بگیرد زیباست...... حتی طناب دار!!!!!