بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐـﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧــم ﺍﺯمـن مـامـان ﺧﻮﺍﺳﺘـه .. ﺧــﺪﺍ ﻫﯿﭽﮑس ُ ﺷـﺮﻣﻨـﺪﻩ ﮐـــــﻮﺩک ﺩﺭﻭﻧــﺶ ﻧـﮑـﻨـه :D :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان لواش چیست؟! . . . به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت: خلايق ، خر چه لايق ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﻓﻢ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﭼــــﻨﺘﺎ " ﺁﺩﻡ" ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا: این یکی دعا نیست، یه خواهشه، یه التماسه؛ مهربانی را به قلب ما بازگردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند ؟! مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دختر خانوم مینامند مضمونی که جذابیتش نفس گیر است دنیای دخترانه من نه با شمع نه با عروسک و نه با اشک و افسون معنا پیدا نمیکند اما تمام اینها را در بر میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی آدمایی که بی دلیل از زندگیمون رفتن بیرون. . ولی از وقتی که رفتن همش دنبال یه بهونه هستن تا دوباره بیان کنارمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هرچقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیرد پس شادی بخش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـم و دفـتـر شعــرم، تـوی گـنـجـه کـنـج دیـوار عکس سهراب روی طاقچه، غزلش گوشه انبار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو یک روز زندگی کردن هم برای من مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باااس غیـرت داشته باشه وگرنه پولو که عابر بانکم داره ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــــــــگار پنـــــج شنــبـــــه بــــه دنیـــــــــا امــــده ام ! بهـ هـــــر چــه کــه دلـ میـ بنــــــــدم فاتـــــحـــهـ اش را هــــــمـ بایــــــد بخوانــــــــــــمـــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘـــﻰ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘـــﻰ ﻣﻨــﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻦ .!. ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘـــﻢ ﺑﻪ ﻣﻐـــﺰﻡ ﻓﺸـــﺎﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩﻡ ﺗﻮ ﻛﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﺻﻼً !!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـیـااا فـک مـی کـنـن سـنـگ ِ صـبـورن .. ولـــــی در واقـع هـمـون سـنـگـی هـسـن کـه سـرمـون مـیـخـوره بـهشـون :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐـﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧــم ﺍﺯمـن مـامـان ﺧﻮﺍﺳﺘـه .. ﺧــﺪﺍ ﻫﯿﭽﮑس ُ ﺷـﺮﻣﻨـﺪﻩ ﮐـــــﻮﺩک ﺩﺭﻭﻧــﺶ ﻧـﮑـﻨـه :D :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان لواش چیست؟! . . . به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت: خلايق ، خر چه لايق ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﻓﻢ ﻧﻤﻴﺎﺩ ﭼــــﻨﺘﺎ " ﺁﺩﻡ" ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا: این یکی دعا نیست، یه خواهشه، یه التماسه؛ مهربانی را به قلب ما بازگردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند ؟! مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دختر خانوم مینامند مضمونی که جذابیتش نفس گیر است دنیای دخترانه من نه با شمع نه با عروسک و نه با اشک و افسون معنا پیدا نمیکند اما تمام اینها را در بر میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی آدمایی که بی دلیل از زندگیمون رفتن بیرون. . ولی از وقتی که رفتن همش دنبال یه بهونه هستن تا دوباره بیان کنارمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هرچقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیرد پس شادی بخش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـم و دفـتـر شعــرم، تـوی گـنـجـه کـنـج دیـوار عکس سهراب روی طاقچه، غزلش گوشه انبار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو یک روز زندگی کردن هم برای من مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باااس غیـرت داشته باشه وگرنه پولو که عابر بانکم داره ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــــــــگار پنـــــج شنــبـــــه بــــه دنیـــــــــا امــــده ام ! بهـ هـــــر چــه کــه دلـ میـ بنــــــــدم فاتـــــحـــهـ اش را هــــــمـ بایــــــد بخوانــــــــــــمـــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘـــﻰ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘـــﻰ ﻣﻨــﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻦ .!. ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘـــﻢ ﺑﻪ ﻣﻐـــﺰﻡ ﻓﺸـــﺎﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩﻡ ﺗﻮ ﻛﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﺻﻼً !!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـیـااا فـک مـی کـنـن سـنـگ ِ صـبـورن .. ولـــــی در واقـع هـمـون سـنـگـی هـسـن کـه سـرمـون مـیـخـوره بـهشـون :|