بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم تو کلاس از اول تا آخر با دوستم حرف میزدم ، استاد آخرای کلاس دیگه از دستم خسته شده بود گفت: پنج دیقه مونده دیگه حرفاتو جمع بندی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبی نیست “دنیـــــــا” ، ناباب است … معتادت می کند به “هیچ” ، گــرفتار که شدی ، رهایت می کند در”مـــرگ” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب یه حرفایی فقط یه نفس عمیقه … الان چند وقته همه فکر می کنن مشکل قلبی دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین شعاع آفتاب شامگاهی نشان‌دهنده راهی‌ست که خواهان در نوشتن آنم. ابرهایی که با وزش باد در حرکت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخَریــــــــن خواستَم اینـــه روحــَمو اَز شیــطآن کُنَم بــــآز خَرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! یه دل بهم بده، اونقدر بزرگ، که پر بهانه ترین بهانه دنیا هم؛ غمگینش نکنه...!!! آمین یا رب العالمین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چشمانم نمیبیند سوزن را نخ کن تا از نبودنت  آسمان را به زمین بدوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مثلی هست که میگه : هرکسی در کیسه اش زر بُوَد سخنش مقبول است گرچه خر بُوَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از انسان بودن فقط دو حرف اولشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﻣﺮﺩ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯼ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ کن کمی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎﯼ ﺑﺎﻃـﻦ یک ﺯﻥ فکر کن ﻫﺮ ﺯﻥ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺎﺣﺸـﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی ها هم یک روز نی نی بودند که گذر زمان نقطه هایشان را جا به جا کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت آموختم که . . . . نه واقعا" انتظار داری از درخت چیزی یاد بگیرم؟ :| من از استادام چیزی یاد نگرفتم اونوقت بیام از یه درخت یاد بگیرم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سالها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگویم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود ... شبیه آرزوهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎس ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ دیگه شعور ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ بیشعوری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نباش ولی خیلی هم خوبی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست در اوج داشتن و خوشبختی... دلهره ی "از دست دادن" پر رنگتر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم تو کلاس از اول تا آخر با دوستم حرف میزدم ، استاد آخرای کلاس دیگه از دستم خسته شده بود گفت: پنج دیقه مونده دیگه حرفاتو جمع بندی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبی نیست “دنیـــــــا” ، ناباب است … معتادت می کند به “هیچ” ، گــرفتار که شدی ، رهایت می کند در”مـــرگ” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب یه حرفایی فقط یه نفس عمیقه … الان چند وقته همه فکر می کنن مشکل قلبی دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واپسین شعاع آفتاب شامگاهی نشان‌دهنده راهی‌ست که خواهان در نوشتن آنم. ابرهایی که با وزش باد در حرکت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخَریــــــــن خواستَم اینـــه روحــَمو اَز شیــطآن کُنَم بــــآز خَرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! یه دل بهم بده، اونقدر بزرگ، که پر بهانه ترین بهانه دنیا هم؛ غمگینش نکنه...!!! آمین یا رب العالمین...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چشمانم نمیبیند سوزن را نخ کن تا از نبودنت  آسمان را به زمین بدوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مثلی هست که میگه : هرکسی در کیسه اش زر بُوَد سخنش مقبول است گرچه خر بُوَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از انسان بودن فقط دو حرف اولشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﻣﺮﺩ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯼ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ کن کمی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎﯼ ﺑﺎﻃـﻦ یک ﺯﻥ فکر کن ﻫﺮ ﺯﻥ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺎﺣﺸـﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی ها هم یک روز نی نی بودند که گذر زمان نقطه هایشان را جا به جا کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت آموختم که . . . . نه واقعا" انتظار داری از درخت چیزی یاد بگیرم؟ :| من از استادام چیزی یاد نگرفتم اونوقت بیام از یه درخت یاد بگیرم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سالها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگویم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود ... شبیه آرزوهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎس ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ دیگه شعور ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ بیشعوری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نباش ولی خیلی هم خوبی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست در اوج داشتن و خوشبختی... دلهره ی "از دست دادن" پر رنگتر است