بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پل ها از هر دوطرف بسوی هم می روند و به هم می رسند هر چقدر میخواهی بسمتش بروی ، برو! ولی قبل از سمت و سو گرفتنت  ببین " او " به کدام سمت و سو میرود  تا تو ویران نشوی . . . من در ثانیه بسوی تو آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ.. ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺟُﻔﺘﻤﻮﻥ ﺑﺪﻩ..!! ﺟﺸﻢ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭ ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎﺯﯼ..... ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ... ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ.. ﻟﻄﻔﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺵ..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام" میدونی دارم چی میخورم  . . . . . . . حسرت یه لحظه دیدن تو رو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش در توانم بود. انقدر خوب باشم ............ كه اگر روزي نبودم بگويي يادش بخير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه کوچیک که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باهم رفت وامد نکنیم مثلا وقتی می ایی.....نرو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی از دو زمان شروع می شود ... ، وقتی فکر می کنی می فهمی ... وقتی فکر می کنی نمی فهمند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی مرا مستی و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است  . . فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آهن پرست منم خریدم . . . پشت یه وانت نوشته بود حرف دل خیلیا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار عشق نیست .........آخرین پناه عاشق است سیگارمیکشم تا دود کنم خیال بودنش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ... ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ... ﺍﺧﯿﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺧﺎﮎ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻢ ﻭﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻔﻤﻮﻥ ﮐﻨﯽ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اس خالی فرستاده  بهش میگم چرا اس خالی فرستادی؟ میگه شارژ نداشتم چیزی برات بنویسم!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین فکری که با دیدن یه کارت دعوت عروسی به ذهنمون می رسه دخترا : چی بپوشم ؟ پسرا : کیا دعوتن ؟ شام چی میدن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین نشونه هایی که تو ایران میشه به پاک بودن یه نفر پی برد اینه که وقتی برات اس اومد یکی دیگه گوشیتو برداشت بهش بگی (بخون ببین چی نوشته) بدون هیچ استرسی اصن کیف میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو نباید تحویل میگرفتیم که گرفتیم. به بعضی ها نباید رو میدادیم که دادیم. با بعضی ها نباید حرف میزدیم که زدیم . این از سخاوت ماست نه از حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز پشت یه ماشین جمله قشنگی دیدم : . . . " دیگه پسر خوبی شدم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پل ها از هر دوطرف بسوی هم می روند و به هم می رسند هر چقدر میخواهی بسمتش بروی ، برو! ولی قبل از سمت و سو گرفتنت  ببین " او " به کدام سمت و سو میرود  تا تو ویران نشوی . . . من در ثانیه بسوی تو آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ.. ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺟُﻔﺘﻤﻮﻥ ﺑﺪﻩ..!! ﺟﺸﻢ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭ ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎﺯﯼ..... ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ... ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ.. ﻟﻄﻔﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺵ..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام" میدونی دارم چی میخورم  . . . . . . . حسرت یه لحظه دیدن تو رو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش در توانم بود. انقدر خوب باشم ............ كه اگر روزي نبودم بگويي يادش بخير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه کوچیک که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باهم رفت وامد نکنیم مثلا وقتی می ایی.....نرو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی از دو زمان شروع می شود ... ، وقتی فکر می کنی می فهمی ... وقتی فکر می کنی نمی فهمند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی مرا مستی و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است  . . فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آهن پرست منم خریدم . . . پشت یه وانت نوشته بود حرف دل خیلیا هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار عشق نیست .........آخرین پناه عاشق است سیگارمیکشم تا دود کنم خیال بودنش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ... ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ... ﺍﺧﯿﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺧﺎﮎ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻢ ﻭﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻔﻤﻮﻥ ﮐﻨﯽ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اس خالی فرستاده  بهش میگم چرا اس خالی فرستادی؟ میگه شارژ نداشتم چیزی برات بنویسم!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین فکری که با دیدن یه کارت دعوت عروسی به ذهنمون می رسه دخترا : چی بپوشم ؟ پسرا : کیا دعوتن ؟ شام چی میدن !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین نشونه هایی که تو ایران میشه به پاک بودن یه نفر پی برد اینه که وقتی برات اس اومد یکی دیگه گوشیتو برداشت بهش بگی (بخون ببین چی نوشته) بدون هیچ استرسی اصن کیف میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارو نباید تحویل میگرفتیم که گرفتیم. به بعضی ها نباید رو میدادیم که دادیم. با بعضی ها نباید حرف میزدیم که زدیم . این از سخاوت ماست نه از حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز پشت یه ماشین جمله قشنگی دیدم : . . . " دیگه پسر خوبی شدم"