بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه نگاه به خط تولید آدمیت بنداز خیلیاشو دل ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان همانقدر که جايزالخطا هست ، جايزالوفا هم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺶ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻭلی ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﻟﮕﺪ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوار شدن گاهی نیاز به "زلزله" ندارد گاهی از تنهایی چنان آوار می شوی؛ که هیچ قدرتی قابلیت چنین تخریبی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين پسرایی که فقط با یه نفر میپرن . . . . . . . اینا پول ندارن هزینه چن نفرو بدن وگرنه عمرا با یه نفر میپریدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق بین کسی که مونده با کسی که جایی نداره که بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات عارفانه یارو با خدا: خدایا میخوام بگم شکرت واسه این زندگی اما میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست منتظرآمدن روزهای بهترم،ولی نمیدانم چرا هنوزهم دیروزها بهترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در کودکی میماندیم جایی که تنها تلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدارمیشی خودشوبغل کرده باشی نه یادشو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی این اوباما تو کودکی ازش سوال میکردن چی جواب میداده ؟ . . . . میگفته : بزارید به گزینه های رو میزم یه نیگاه بندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا،معابد دیگر رنگ خدایی و بوی بندگی نمیدهد ، اینجا همه ادعای خدایی میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصاب من لغزنده است از اخلاق گند خود بکاهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده تنها استتار برای بغض های من بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺶ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ . . . . . . . . . . . ﻭلی ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﻟﮕﺪ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ; ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﻩ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ! ﺍﯾﻨﺠﺎﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ; ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه نگاه به خط تولید آدمیت بنداز خیلیاشو دل ندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان همانقدر که جايزالخطا هست ، جايزالوفا هم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺶ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻭلی ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﻟﮕﺪ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوار شدن گاهی نیاز به "زلزله" ندارد گاهی از تنهایی چنان آوار می شوی؛ که هیچ قدرتی قابلیت چنین تخریبی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين پسرایی که فقط با یه نفر میپرن . . . . . . . اینا پول ندارن هزینه چن نفرو بدن وگرنه عمرا با یه نفر میپریدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق بین کسی که مونده با کسی که جایی نداره که بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات عارفانه یارو با خدا: خدایا میخوام بگم شکرت واسه این زندگی اما میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست منتظرآمدن روزهای بهترم،ولی نمیدانم چرا هنوزهم دیروزها بهترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در کودکی میماندیم جایی که تنها تلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدارمیشی خودشوبغل کرده باشی نه یادشو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی این اوباما تو کودکی ازش سوال میکردن چی جواب میداده ؟ . . . . میگفته : بزارید به گزینه های رو میزم یه نیگاه بندازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا،معابد دیگر رنگ خدایی و بوی بندگی نمیدهد ، اینجا همه ادعای خدایی میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصاب من لغزنده است از اخلاق گند خود بکاهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده تنها استتار برای بغض های من بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺶ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ . . . . . . . . . . . ﻭلی ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﻟﮕﺪ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ; ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﻩ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ! ﺍﯾﻨﺠﺎﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ; ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ..