بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کُــل خَســـــــتِگی و دَرمونــــــــدِگـــی یـــة روز، بـــا نِــگــاه کـَـــردَن بـــة پــــیــچ و تـــابِ موهـــــای مــامــانِـــت حَــلـــة حـَـــلــــه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست، در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست. زیبایی یک زن در چشمانش است. چشم هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند، مکانی که عشق در آن جای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند و جدی نگرفتیم...یادت هست؟در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله همیشه قرمز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید آمد.......... خدایا میشودعشقی را که به امانت بردی وباانتظارندادی به "عیدی" برگردانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبو یه نفس سر بکش... اگه به آشغالای ریز تو لیوان زیاد توجه کنی،اونوقت تشنه میمونی!! فهمیدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمابازی رودوس دارن این توهستی ک بایدانتخاب کنی هم بازی میخوای؟؟؟؟؟؟ یا اسباب بازی؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضیــا باید بگی، اگه اون شب داروخونه باز بود،.... الان اینجا نبودی تو،.... والا بخدا،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﮮ ﻧَﺒﻮﺩَﻧﺖ ﻗَﺴﻢ, ﻭﻗﺘﮯ ﻫَﻢ ﺑﻮﺩﮮ ﻫﯿﭻ ﮔُ...ﻬﮯ ﻧَﺒﻮﺩﮮ... ﻭﺍﺍﺍﻟﺎﺍﺍﺍ... ;))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دعوا نمک زندگیه . . . میخوام این نمکه هیچ وقت نباشه وقتی بخاطرش اشک از چشم مادری بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا قسمت داشتنت را از من گرفت... گـــمـــــــانــــــــــم کسی بیشتر از من دعا کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی دیوانه ام بود ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکانه ام از بوی دود سیگار پدربزرگم نفرتم می شد سال ها که گذشت در تک تک لحظه ها ٬ خوب حس کردم درد بزرگ شدن را سیگار دوایش بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت آرزوی خوشبختی نکن برای من...بی خودت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار هرچی داری ارزونی خودت بردار ببر فقط نمیخوام یه لحظه قهر بودن مامان بابامو این فرشته های مهربون رو ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بزار روی قلبت، این ساعت عمرته که داره تیک تیک میکنه، جالبه،همونی که بهت زندگی میده برات شمارش معکوس رو هم شروع کرده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ این روزهای من من دیگ بزرگ شدم عیدی واسه چی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کُــل خَســـــــتِگی و دَرمونــــــــدِگـــی یـــة روز، بـــا نِــگــاه کـَـــردَن بـــة پــــیــچ و تـــابِ موهـــــای مــامــانِـــت حَــلـــة حـَـــلــــه :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست، در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست. زیبایی یک زن در چشمانش است. چشم هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند، مکانی که عشق در آن جای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند و جدی نگرفتیم...یادت هست؟در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله همیشه قرمز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید آمد.......... خدایا میشودعشقی را که به امانت بردی وباانتظارندادی به "عیدی" برگردانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبو یه نفس سر بکش... اگه به آشغالای ریز تو لیوان زیاد توجه کنی،اونوقت تشنه میمونی!! فهمیدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمابازی رودوس دارن این توهستی ک بایدانتخاب کنی هم بازی میخوای؟؟؟؟؟؟ یا اسباب بازی؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضیــا باید بگی، اگه اون شب داروخونه باز بود،.... الان اینجا نبودی تو،.... والا بخدا،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﮮ ﻧَﺒﻮﺩَﻧﺖ ﻗَﺴﻢ, ﻭﻗﺘﮯ ﻫَﻢ ﺑﻮﺩﮮ ﻫﯿﭻ ﮔُ...ﻬﮯ ﻧَﺒﻮﺩﮮ... ﻭﺍﺍﺍﻟﺎﺍﺍﺍ... ;))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دعوا نمک زندگیه . . . میخوام این نمکه هیچ وقت نباشه وقتی بخاطرش اشک از چشم مادری بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا قسمت داشتنت را از من گرفت... گـــمـــــــانــــــــــم کسی بیشتر از من دعا کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی دیوانه ام بود ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکانه ام از بوی دود سیگار پدربزرگم نفرتم می شد سال ها که گذشت در تک تک لحظه ها ٬ خوب حس کردم درد بزرگ شدن را سیگار دوایش بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت آرزوی خوشبختی نکن برای من...بی خودت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار هرچی داری ارزونی خودت بردار ببر فقط نمیخوام یه لحظه قهر بودن مامان بابامو این فرشته های مهربون رو ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بزار روی قلبت، این ساعت عمرته که داره تیک تیک میکنه، جالبه،همونی که بهت زندگی میده برات شمارش معکوس رو هم شروع کرده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ این روزهای من من دیگ بزرگ شدم عیدی واسه چی..