بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترامـــ میذارمـــ به کسی که بتونه خـــرمـــ کنه  ولــــــی  پارهـ میکنم کسی رو که خـــر فرضـــم کـــنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها پشت شخصیت مجازی ات که پنهان می شوی ، حواست پرت می شود که کسی  از رگ گردن به تو نزدیک تر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستانی گذشت... برفها از خجالت تنهایی ام آب شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین به مغزم کلیک که می کنم بالا نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا بدون تراش و مرد بدون تلاش بها ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هم هست که میگه:  هر کسی در کیسه اش زر بُــوَد سخنش مقبول است گرچه خــر بُــوَد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هرکسی چیزی نوشت نوبت ماکه رسید قلم افتاد.. دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت توباش اسیرسرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوگل میفهمه ما چقدرتوزندگی گشتیم وپیدانکردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم، دو به دو به هم چسبیده... هر کداممان را که می کندند، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی... حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس بگی..... از آدمــــای شــهر بیزاری ؟ خــُـب پـــاشـــو بــُرو دِهـــاتتـــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خوندنِ این متوجه میشید که که مغزتون اجازه خوندنِ “که” دوم رو به شما نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میخندید؟؟؟ یکی بیاید راه"بدرک"را نشانم دهد من باید بروم...عشقم مرا گفته باید بروم"بدرک"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست با ما بپره ... نتونست خالا سگ شده ب ما میپره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــــــــ رفیق اونی شکستی "دلــــ" بود نه شیشه پنجــــــــــره همسایه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو را من "تـــــــو" کردم... وگرنه " او " هم زیادت است... ، انقدر برای من "شـــما شـــما" نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حقيقت خيلي باحال..... پسرا عاشق فوتبالن... دخترا عاشق بازيكناي فوتبال ؟؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترامـــ میذارمـــ به کسی که بتونه خـــرمـــ کنه  ولــــــی  پارهـ میکنم کسی رو که خـــر فرضـــم کـــنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها پشت شخصیت مجازی ات که پنهان می شوی ، حواست پرت می شود که کسی  از رگ گردن به تو نزدیک تر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستانی گذشت... برفها از خجالت تنهایی ام آب شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین به مغزم کلیک که می کنم بالا نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا بدون تراش و مرد بدون تلاش بها ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مثلی هم هست که میگه:  هر کسی در کیسه اش زر بُــوَد سخنش مقبول است گرچه خــر بُــوَد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هرکسی چیزی نوشت نوبت ماکه رسید قلم افتاد.. دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت توباش اسیرسرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوگل میفهمه ما چقدرتوزندگی گشتیم وپیدانکردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم، دو به دو به هم چسبیده... هر کداممان را که می کندند، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی... حالا سیمی مان کردند که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باس بگی..... از آدمــــای شــهر بیزاری ؟ خــُـب پـــاشـــو بــُرو دِهـــاتتـــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خوندنِ این متوجه میشید که که مغزتون اجازه خوندنِ “که” دوم رو به شما نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میخندید؟؟؟ یکی بیاید راه"بدرک"را نشانم دهد من باید بروم...عشقم مرا گفته باید بروم"بدرک"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست با ما بپره ... نتونست خالا سگ شده ب ما میپره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــــــــ رفیق اونی شکستی "دلــــ" بود نه شیشه پنجــــــــــره همسایه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو را من "تـــــــو" کردم... وگرنه " او " هم زیادت است... ، انقدر برای من "شـــما شـــما" نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حقيقت خيلي باحال..... پسرا عاشق فوتبالن... دخترا عاشق بازيكناي فوتبال ؟؟؟؟؟