بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي گفته سبزه گره بزني ازدواج ميكني دروغه ....باوركنين نميشه ... فكر كنم از سال اينده بايد بريم تو كار درخت گره زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗــﻮ ﻣـﻬـﻤـﻮﻧـﯽ ... ﺑـﺎ ﺯﻥ ﺧـﻮﺩﺕ ﺑــﺮﻗـﺼـﯽ ﺑـﻬﺕ ﻣـﯿﮕـﻦ ﺑــﯽ ﻏـﯿـﺮﺕ ﺑــﺎ ﺯﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺑـﯽ ﺣـﯿـــﺎ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺍﺳــﮑـﻞ ﻧــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺍُﻣــﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که طعم اش را نمی شود عوض کرد، جدائی است… همیشه تلخ تلخ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قرارداد زمینی مان سقف نداشت! صفرهای غصه هامو زیاد گذاشتی! روی زمین کسی چک غصه ای که برایم نوشتی را پاس نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی دمپایی جلو بسته ی توالت اعتماد ب نفسش از من بیشتره ‏!‏ :‏|‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر لبخندم دردیست... برای خنده هایم اشک نریز دستم را بگیر پیش از آنکه قهقهه ای سر دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا مایلید هنرپیشه شوید؟ پس هم اینک ازدریافت یارانه انصراف دهید، تادر فیلم جدید مسعود ده نمکی بنام انصرافیها، بازی کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان، که پاره های روح خویش را؛ برای التیام به دیگران می بخشند؛ ازهمه، به خداشبیه ترند....(کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه گـــره کـــوری بــه زندگـی اتـــــ انداختـــه ام کــــه فــقـط مـــن ... بـاید از ســـرتــــــ بـاز شــــوم ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اس هم مثل ایمیل بود میفهمیدیم این اس که فوروارد شده واسمون قبلا کی فرستاده بوده براش و واسه کیا فرستاده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتها دنبال يك كليد shiftميكردم! براي ديدن ان روي ادمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺯﺩ: ﺗﺴﺖ ﺷﺪ؛ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز كه تو باشي ..تمام من ميشود نيازمنديها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چند روز کم ﻣﻮﻧﺪﻩ یه حدیث ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ: “ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدرت یه آدم معمولی بترس از ما گفتن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت  اونی که شما تو گوشیت "عشقم" سیو کردی تو گوشی ما "لوستر" سیوه بس که اویزون بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي گفته سبزه گره بزني ازدواج ميكني دروغه ....باوركنين نميشه ... فكر كنم از سال اينده بايد بريم تو كار درخت گره زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗــﻮ ﻣـﻬـﻤـﻮﻧـﯽ ... ﺑـﺎ ﺯﻥ ﺧـﻮﺩﺕ ﺑــﺮﻗـﺼـﯽ ﺑـﻬﺕ ﻣـﯿﮕـﻦ ﺑــﯽ ﻏـﯿـﺮﺕ ﺑــﺎ ﺯﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺑـﯽ ﺣـﯿـــﺎ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺍﺳــﮑـﻞ ﻧــﺮﻗﺼﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺍُﻣــﻞ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که طعم اش را نمی شود عوض کرد، جدائی است… همیشه تلخ تلخ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قرارداد زمینی مان سقف نداشت! صفرهای غصه هامو زیاد گذاشتی! روی زمین کسی چک غصه ای که برایم نوشتی را پاس نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی دمپایی جلو بسته ی توالت اعتماد ب نفسش از من بیشتره ‏!‏ :‏|‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر لبخندم دردیست... برای خنده هایم اشک نریز دستم را بگیر پیش از آنکه قهقهه ای سر دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا مایلید هنرپیشه شوید؟ پس هم اینک ازدریافت یارانه انصراف دهید، تادر فیلم جدید مسعود ده نمکی بنام انصرافیها، بازی کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان، که پاره های روح خویش را؛ برای التیام به دیگران می بخشند؛ ازهمه، به خداشبیه ترند....(کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه گـــره کـــوری بــه زندگـی اتـــــ انداختـــه ام کــــه فــقـط مـــن ... بـاید از ســـرتــــــ بـاز شــــوم ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اس هم مثل ایمیل بود میفهمیدیم این اس که فوروارد شده واسمون قبلا کی فرستاده بوده براش و واسه کیا فرستاده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتها دنبال يك كليد shiftميكردم! براي ديدن ان روي ادمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺯﺩ: ﺗﺴﺖ ﺷﺪ؛ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نياز كه تو باشي ..تمام من ميشود نيازمنديها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چند روز کم ﻣﻮﻧﺪﻩ یه حدیث ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ: “ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدرت یه آدم معمولی بترس از ما گفتن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت  اونی که شما تو گوشیت "عشقم" سیو کردی تو گوشی ما "لوستر" سیوه بس که اویزون بود